Fundacja Urologii Leszczyńskiej

Fundacja Urologii Leszczyńskiej Adres: Ul. Tadeusza Rejtana 11/6, 64-100 Leszno Strona internetowa:  CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  pomoc i wspomaganie Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie;  pozyskiwanie środków na zakup sprzętu i leków;...

Fundacja strefaPL

Fundacja strefaPL Adres: Ul. Średnia 11, 64-100 Leszno Strona internetowa: facebook.com/fundacjastrefapl oraz www.fundacjastrefapl.pl Fundacja strefaPL działa na rzecz społeczności lokalnych. W obszarze działalności znajduje się także edukacja, wspieranie rozwoju...

Fundacja Sportów Lotniczych „Młode Orły”

Fundacja Sportów Lotniczych „Młode Orły” Adres: Ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno Strona internetowa: mlodeorly.org.pl CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ...

Fundacja „Ratujmy Zabytki Drewniane”

Fundacja „Ratujmy Zabytki Drewniane” Adres: Ul. Jana Dekana 8, 64-100 Leszno Strona internetowa: zabytkowe-wiatraki.pl/index.php/fundacja/ Statusowymi zadaniami fundacji są następujące działania: pozyskiwanie od sponsorów środków finansowych na renowację i...

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Totus Tuus”

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Totus Tuus” Adres: Ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno Strona internetowa: www.facebook.com/FundacjaTotusTuus CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających...