Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego


Adres: Ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno
Strona internetowa:

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.:
 upowszechnienie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Romana Maciejewskiego;  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;  promowanie młodych talentów muzycznych

Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:  współpracę z osobami, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania muzyki;  organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, konkursów, odczytów i dyskusji;  prowadzenie działalności wydawniczej;  współudział w inicjowaniu i koordynacji badań twórczości Romana Maciejewskiego;  prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i towarzyską.