Zespół Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty


Adres: ul. Gabriela Narutowicza 74a
Strona internetowa: www.zst-leszno.pl

W 1965 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Narutowicza 74a. Powołane zostało Technikum Przemysłowo – Pedagogiczne przy Liceum Pedagogicznym. Następnie w 1966 zostało przeniesione Technikum Przemysłowo Pedagogiczne do Zasadniczej Szkoły Zawodowej (dyr Alojzy Konior), a następnie przekształcenie w Pedagogiczną Szkołę Techniczną i Pedagogiczne Studium Techniczne.

Zespół Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty

1 stycznia 1973 roku Powstał Zespołu Szkół Zawodowych. Natomiast 1 września 1984 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych oraz powołane zostało Technikum Mechaniczno-Elektryczne na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

6 października 2006 rok szkole nadano imię 55 Poznańskiego Pułku Piechoty dodatkowo ZST otrzymał sztandar (dyrektor Henryk Ratajczyk).

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz