Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka


Adres: Aleje Jana Pawła II 10
Strona internetowa: www.zssleszno.cba.pl

Pierwsze wzmianki o szkolnictwie specjalnym dla dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym w Lesznie pochodzą z początków lat dwudziestych XX wieku. W latach 1925-32 w murach pierwszej siedziby szkoły przy Al. Z. Krasińskiego istniały 4 klasy specjalne. Szkołę Podstawową Specjalną w pełnym tego słowa znaczeniu powołano do życia jednak dopiero 1 września 1947 roku. Z biegiem czasu szkoła otrzymała numer 6.

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka

21 listopada 1975 r. w uznaniu zasług dla pracy z uczniami specjalnej troski szkoła otrzymała imię wybitnego lekarza i pedagoga Janusza Korczaka. Co roku Zespół Szkół Specjalnych uroczyście obchodzi świeto swojego patrona. W roku szkolnym 1976/77 utworzona została klasa szpitalna w Szpitaliku Dziecięcym, gdzie nasi nauczyciele pomagają dzieciom przewlekle chorym realizować program szkolny.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Pierwszego lipca 1994 roku Aktem założycielskim powołano do działalności Zespół Szkół Specjalnych, w którego skład weszła Szkoła Podstawowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a w 1999 r. również Gimnazjum. 29 czerwca w skład zespołu weszła również Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Od 1 września 1998 roku nasi uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rozpoczęli naukę w budynku przy Al. Jana Pawła II 10. Od 2000 roku współpracujemy z przyjaciółmi z Holandii, będącymi członkami Towarzystwa Przyjaźni Leszno-Deurne. Znaleźliśmy tam przyjaciół, z którymi wspólnie realizowaliśmy różne projekty. Jednym z nich było stworzenie ogródka jordanowskiego im. Tona Akerrsa oraz dwutygodniowy pobyt nauczycieli naszego Zespołu w Holandii w celu uzyskania doświadczenia w pracy z dziećmi autystycznymi.

Z inicjatywy Rady Pedagogicznej oraz rodziców naszych uczniów w 2006 roku przy naszej Szkole zaczęło swoją działalność Leszczyńskie Stowarzyszenie RAZEM Z NAMI na Rzecz Dzieci I Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną.

0 komentarzy

Wyślij komentarz