Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych


Adres: ul. Kilińskiego 4
Strona internetowa: www.zset.leszno.pl

W okresie międzywojennym oraz w latach 1945-1962 kształcenie praktyczne kadr dla potrzeb PKP odbywało się w warsztatach kolejowych, a wiedzę teoretyczną młodociani pracownicy zdobywali w leszczyńskich szkołach zawodowych. Inicjatorem utworzenia szkoły przyzakładowej była Naukowa Organizacja Techniczna, działająca przy Oddziale Trakcji oraz pan inż. Wacław Twerjanowicz. We wrześniu 1962 r. Ministerstwo Komunikacji utworzyło Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących PKP Oddziału Trakcji w Lesznie.

Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych

Kształcenie odbywało się w zawodach: ślusarz i elektromonter taboru kolejowego. W kolejnych latach uruchamiano nowe kierunki kształcenia m.in.: operator ruchowo-przewozowy kolei, murarz instalator, technik transportu, technik elektryk, technik budownictwa, elektromechanik sterowania ruchem kolejowym oraz monter urządzeń telekomunikacyjnych.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Ważniejsze wydarzenia z historii szkoły:
• 1962 – utworzenie ZSZ dla Pracujących PKP Oddziału Trakcji w Lesznie,
• 1962-1970 – kształcenie w zawodach: ślusarz i elektromonter taboru kolejowego,
• 1970 – wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: operator ruchowo-przewozowy kolei i murarz instalator,
• 1973 – oddanie nowych warsztatów szkolnych,
• 1974 – utworzenie Zaocznego Technikum Kolejowego,
• 1977 – oddanie do użytku budynku szkolnego,
• 1979 – utworzenie Technikum Kolejowego (młodzieżowego) – powołanie Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Lesznie,
• 1983 – pierwszy egzamin dojrzałości,
• 1993 – podporządkowanie szkoły Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej,
• 1999 – podporządkowanie szkoły Urzędowi Miasta Leszna,
• 1.09.2002 – przyjęcie nazwy Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie.

Dyrektorzy ZSZ PKP i ZSET w Lesznie:
• 1962-1965 – mgr Kazimierz Paszek
• 1965-1977 – Michał Stachowiak
• 1977-1982 – mgr Stefan Jaskulski
• 1982 -2009 – mgr Kazimierz Maćkowiak (pełnił funkcję 27 lat!)
• 2009 -2010 – mgr Mirosław Matuszewski
• od 2010 r. – mgr Janina Piotrowiak

Posiadamy wykwalifikowaną i ustabilizowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie osiągają znaczące wyniki w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich.

W ciągu pół wieku istnienia szkoła zróżnicowała w istotnym stopniu kierunki kształcenia, dostosowując się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Obecnie w ZSET, oprócz szkół dla młodzieży, istnieje Technikum Uzupełniające dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
• technik informatyk,
• technik organizacji reklamy,
• technik elektronik,
• technik mechatronik,
• technik elektryk.

W szkole zasadniczej istnieją oddziały wielozawodowe (dla młodocianych pracowników). Niektórzy spośród uczniów ZSZ odbywają praktyki w EuroComforcie, z którym szkoła nawiązała współpracę w 2007 roku.

Tradycja nawiązująca do kształcenia kolejarzy jest wciąż żywa. Pamiętając o kolejarskich korzeniach placówki, PKP CARGO S.A. Wielkopolski Oddział zaproponowała szkole współpracę w zakresie systemu stypendialnego dla uczniów klas IV technikum, którzy w zamian za stypendium fundowane zadeklarują podjęcie pracy w PKP CARGO przez co najmniej 2 lata. Celem projektu jest pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanej młodej kadry, dzięki czemu zmniejszy się luka pokoleniowa wśród maszynistów, a także w innych zawodach związanych z obsługą taboru kolejowego.

źródło: www.zset.leszno.pl

0 komentarzy

Wyślij komentarz