Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego


Adres: ul. Królowej Jadwigi 10
Strona internetowa: www.wsh-leszno.pl

WSH Leszno powstała 21 sierpnia 2001 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to jedna z kilku niepaństwowych szkół wyższych w Polsce. Uczelnia kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych.  W 2005 roku Wyższa Szkła Humanistyczna została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego ma siedzibę w centrum Leszna w obiektach przy ul. Królowej Jadwigi 10 oraz ul. Krótkiej 5. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w obiekcie stanowiącym własność jej założyciela – Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Główny gmach został oddany do użytku w marcu 1996 roku, a rozbudowany w kolejnym roku. Jego powierzchnia wynosi 2400 m². Znajdują się w nim nowoczesne sale wykładowe, sala konferencyjno-seminaryjna oraz aula.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

W styczniu 2005 roku oddano do użytku kolejny budynek o kubaturze 800 m², gdzie obok sal wykładowych i ćwiczeniowych usytuowano przestronną czytelnię oraz nowoczesną bibliotekę. Cztery miesiące później baza lokalowa szkoły powiększyła się o nowy budynek przylegający do już istniejącego. Powierzchnia nowego obiektu wynosi ok. 2100 m². Z kolei w październiku 2005 roku Wyższa Szkoła Humanistyczna zakupiła obiekt o powierzchni ponad 350 m², przeznaczony do wyburzenia. W jego miejsce wybudowano do 2008 roku kolejny obiekt. Jego centralnym punktem jest aula audiowizualna o powierzchni ok. 1500 m², w której zasiąść może 500 osób. W dolnych kondygnacjach budynku znajdą się pomieszczenie dla klubu studenckiego.

0 komentarzy

Wyślij komentarz