Urząd Miasta Leszna


Adres: ul. Kazimierza Karasia 15
Strona internetowa: www.leszno.pl

Wydziały Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15:

Biuro Kadr i Płac, Biuro Prasowe, Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Rady Miejskiej, Biuro Zamówień Publicznych, Centrala, Kontrola Wewnętrzna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, Budżetu, Dochodów i Windykacji, Organizacyjny Referat Administracyjno-Gospodarczy, Organizacyjny Referat ds. Informatyzacji, Finansowo-Księgowy.

Urząd Miasta Leszna

Biuro Kadr i Płac – organizacja urzędu sprawy kadrowe płace sprawy socjalne BHP

Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego – Do zadań sprawy obsługi prawnej Urzędu

Biuro Rady Miejskiej – Obsługa Rady i Radnych
Biuro Zamówień Publicznych – Do zadań należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Biuro Prasowe
– Obsługa Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika i Urzędu w zakresie kontaktów z mediami Informowanie i współpraca z mediami Uczestniczenie w przygotowaniu sprostowań, polemik oraz wyjaśnień Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze w Urzędzie. Komunikacja społeczna za pośrednictwem internetu Nadzór i monitorowanie serwisu www.leszno.pl. Promocja Miasta poprzez portale społecznościowe. Zbieranie, przetwarzanie i opracowywanie informacji dotyczących Urzędu Miasta i podległych jednostek Przygotowywanie przemówień, życzeń i gratulacji Gromadzenie, analizowanie i reagowanie na wszelkie informacje o Lesznie ukazujące się w mediach. Doradztwo dla pracowników Urzędu w sprawach kontaktu z mediami. Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, w tym kampanii informacyjnych oraz konsultacji społecznych Wspieranie imprez oraz organizowanych konferencji przyczyniających się do kreowania pozytywnego obrazu Urzędu Miasta Prowadzenie centralnego rejestru spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego – Do zadań sprawy obsługi prawnej Urzędu

Centrala – Tutaj znajduje się Biuro Obsługi Klienta, gdzie można złożyć różne dokumenty, które następnie zostaną przekazane do poszczególnych wydziałów. Tutaj wpływa cała korespondencja Urzędu Miasta.

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji – Opis: Wszystkie zadania inwestycyjne gminy, zarządzanie drogami i ruchem drogowym, zajęcia pasa drogowego oraz reklamy w pasie drogowym. Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego – tel. 65 529 81 33 lub kom. 691 087 552
Sekretariat Prezydenta Miasta Leszna

Wydział Budżetu – Opis: Budżet miasta Leszna, planowanie i analizy budżetowe, sprawozdawczość, księgowość budżetowa

Wydział Dochodów i Windykacji – Opis: Wymiary i pobór podatków miejskich oraz opłat lokalnych

Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno-Gospodarczy – gospodarowanie mieniem urzędu prowadzenie archiwum zakładowego gospodarcza obsługa urzędu

Wydział Organizacyjny Referat ds. Informatyzacji. – Opis: opracowywanie planów i rozliczanie wykorzystania środków finansowych na informatyzację w budżecie Miasta, przygotowanie dokumentacji do udzielania zamówień na realizację dostaw sprzętu i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych i konserwację sprzętu komputerowego, nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych, zarządzanie zasobami sprzętowymi i oprogramowania komputerowego, opracowywanie planów i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie, prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu.

Wydział Finansowo-Księgowy – Opis: Sprawozdawczość, księgowość miasta
—————————————————————–
Centrala Urzędu Miasta
tel. 65 529 81 00

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 65 529 81 10

Biuro Rady Miejskiej – obsługa Rady i Radnych
tel. 65 529 81 15

Wydział Finansowo – Księgowy – sprawozdawczość, księgowość miasta – tel. 65 529 81 18

Wydział Dochodów i Windykacji – wymiary i pobór podatków miejskich oraz opłat lokalnych 65 529 81 38

Wydział Budżetu – budżet miasta Leszna, planowanie i analizy budżetowe, sprawozdawczość, księgowość budżetowa tel. 65 529 81 40

Wydział Organizacyjny – sprawy gospodarczo – finansowe , kadrowe i socjalne urzędu, obsługa prawna i informatyczna tel. 65 529 81 03
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji – wszystkie zadania inwestycyjne gminy, zarządzanie drogami i ruchem drogowym, zajęcia pasa drogowego oraz reklamy w pasie drogowym – tel./fax 65 529 81 33, zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego –

0 komentarzy

Wyślij komentarz