Szkoła Podstawowa nr. 9 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego


Adres: ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57
Strona internetowa: www.gimnazjum9.leszno.pl

W Lesznie, w okresie powojennym do roku 1960 funkcjonowało 8 szkół podstawowych. Dzieci z Zatorza wobec braku własnej placówki uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3, a duża odległość od szkół i wyż demograficzny ponaglały do podjęcia działalności w kierunku wybudowania nowej szkoły. W 1957 roku społeczeństwo „Zatorza” wystąpiło z wnioskiem o wybudowanie szkoły. Inicjatywa ta została powiązana z hasłem budowy „1000 szkół na Tysiąclecie”. W roku 2017 Szkoła Podstawowa nr 9 połączyła się z Gimnazjum nr 9 w Lesznie.

Szkoła Podstawowa nr. 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

17 marca 1960 roku na piaszczystym i niezagospodarowanym placu zwanym „kozim rynkiem” rozpoczęto prace ziemne i zwożenie materiałów na budowę szkoły.  W akcie rekcyjnym wmurowanym w fundamenty szkoły dnia 3 kwietnia 1960 roku napisano:
„szkoła – pomnik stworzy właściwe warunki dzieciom dzielnicy Zatorze oraz świadczyć będzie o ofiarności społeczeństwa, które w czynach społecznych całkowicie wykona prace ziemne pod fundamenty.”

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Dnia 15 września 1961 roku, po 18 miesiącach budowy nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie. Naukę podjęło 574 uczniów w 15 oddziałach. Od 1 września 1962 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 naukę rozpoczęli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP. Leszczyńska „9” została zapisana na listę „Tysiąclatek” jako 259 obiekt tego typu w Polsce.

Rok 1968 przyniósł szkole nr 9 zmiany w koncepcji pracy wychowawczej. „Dziewiątka” wraz z innymi ośmioma szkołami w Wielkopolsce rozpoczęła eksperyment nad wypracowaniem, a potem wdrożeniem nowego systemu wychowania. Pracami eksperymentalnymi kierował doc. dr hab. Heliodor Muszyński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1975 roku liczba uczniów wzrosła do 755, a nauczycieli do 35. Z nowym rokiem szkolnym 1977/78 utworzono przy szkole „oddziały zerowe”, a dzieci dowożono szkolnym autobusem do budynku w Strzyżewicach. W tym samym roku budynek szkoły opuścili uczniowie szkoły kolejowej.

– W dniu 15 września 1977 roku podpisano porozumienie o współpracy szkoły z Poznańskim Zakładem Przemysłu Spirytusowego „Polmos”, obecnie „Akwawit”.

– W roku 1981/82 obok języka rosyjskiego wprowadzono w klasach IV – VIII język niemiecki.
– 1 września 1985 roku szkoła liczyła 851 uczniów i pracowało w niej 42 nauczycieli; oddano też do użytku nowo wybudowaną pracownię zajęć praktyczno – technicznych.

– W tymże też roku PKP w Lesznie przekazały na rzecz szkoły część ogrodu kolejowego pod budowę nowego pawilonu szkolnego dla klas I – III.

1 września 1986 roku został oddany nowy pawilon przeznaczony dla klas I, II, III; od roku 1990/91 wprowadzono naukę religii (etyki), a od roku 1991/92 elementy informatyki.

W roku szkolnym 2000/2001 przybyły szkole dwie nowe, funkcjonalne sale oraz podjazd dla dzieci niepełnosprawnych
Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1993 roku rozszerzyło programy kształcenia o wiedzę dotyczącą przygotowania do życia w rodzinie.

Reforma systemu kształcenia ogólnego i wychowania z dnia 1 września 1999 roku wprowadziła nowy, trójstopniowy system polskiego szkolnictwa i objęła w zakresie kształcenia: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum.

źródło: www.sp9leszno.interbit.pl

W roku 2017 Szkoła Podstawowa nr 9 połączyła się z Gimnazjum nr 9 w Lesznie.
Obecnie (2017r.) w szkole jest czternaście oddziałów klas I-III, dziewiętnaście oddziałów klas IV-VII oraz dziewięć oddziałów klas gimnazjalnych. W szkole uczy się 923 uczniów. Jest zatrudnionych 88 nauczycieli.

Źródło: http://www.gimnazjum9.leszno.pl/index.php/szkola/o-szkole/historia

0 komentarzy

Wyślij komentarz