Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej Currie


Adres: Plac Jana Metziga 14
Strona internetowa: www.sp3leszno.edupage.org

Gmach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lesznie zbudowany został w 1887 r. Od 1920 r. mieściła się tu siedmioklasowa Katolicka Szkoła Powszechna Żeńska. W roku 1930 została ona podzielona na dwie części : żeńską i męską.

Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Marii Skłodowskiej Currie

Przy szkole były dwie drużyny harcerskie i drużyna zuchów. Działał też chór, kółka dramatyczne i taneczne. W czasie okupacji od 1940 roku mieściła się w gmachu szkoła niemiecka, a w 1942 roku została zamieniona na warsztaty i magazyny wojskowe. Od 1 października 1946 roku możliwe było ponowne rozpoczęcie pracy dydaktycznej w szkole. W 1967 roku wybrano na patronkę szkoły Marię Skłodowską-Curie. Nauczyciele kierowali się przy wyborze patronki chęcią ustanowienia „Wielkiej Uczonej” wzorem ukochania nauki i pracowitości. W 1975 roku nastąpiło nadanie szkole Sztandaru, na którym widnieją słowa Marii Skłodowskiej-Curie:
„Jestem z tych, którzy wierzą, iż nauka jest czymś bardzo pięknym”.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Zarys chronologiczny SP 3:

1887r.                      Wybudowanie budynku

1920-1930r.              Siedmioletnia Katolicka Szkoła Powszechna Żeńska

1930-1938r.              Powszechna Szkoła Żeńska i Powszechna Szkoła Męska

1938-1939r.              Powszechna Szkoła Męska nr 2

1940-1942r.              Szkoła niemiecka

1942-1945r.              Magazyny niemieckie

1945-1946r.              Adaptacja budynku na szkołę

1946r.                       Szkoła Podstawowa nr 3

1.10.1946r.               Rozpoczęcie nauki

1953-1957r.              Szkoła TPD

1967-1969r.              Okres przygotowawczy do nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie

1.10.1969r.               Nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie

2.10.1971r.               Wręczenie sztandaru Szczepowi ZHP

1.09.1973r.                Połączenie Szkoły Podstawowej nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 3

1975r.                        Wręczenie szkole sztandaru

1.09.1984r.                Podział Szkoły Podstawowej nr 3 na Szkołę Podstawową nr 1 i nr 3

0 komentarzy

Wyślij komentarz