Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie


Adres: Ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.wopr.leszno.pl

11 kwietnia 1962 roku Zarządzeniem Nr 74 Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki powołane zostaje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako organizacja zajmująca się organizowaniem ochotniczych służb strzegących bezpieczeństwa nad wodami.

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie

Pierwszy Ogólnopolski Sejmik WOPR odbył się w Poznaniu w 1965 roku. W 1967 roku WOPR uzyskuje osobowość prawną, a w 1969 roku na podstawie porozumienia w Polskim Związkiem Pływackim ZG WOPR przyjął wszelkie sprawy związane z ratownictwem. Od 01.01.1971 roku WOPR jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego. Celem działalności Stowarzyszenia jakim jest WOPR to czuwanie nad bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzkiego na wodach śródlądowych, morskich przybrzeżnych poprzez:

1.Prowadzenie propagandy bezpieczeństwa kąpieli.

2.Upowszechnianie nauki pływania.

3.Szkolenie ratowników do udzielania doraźnej pomocy.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz