Powiatowy Urząd Pracy


Adres: ul. Śniadeckich 5
Strona internetowa: www.pupleszno.pl

Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy polega w szczególności na:informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Powiatowy Urząd Pracy

 

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz