Park im. Johanna Heermanna


Adres: Park im. Johanna Heermanna przy skrzyżowaniu ul. Cypriana Kamila Norwida oraz Al. Jana Pawła II
Strona internetowa: 

Park Johanna Heermanna nazwany tak w 2007 roku. Znajduje się na miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego. Do dnia dzisiejszego istnieje nieformalna nazwa używana przez starszych mieszkańców, która brzmi „Park sztywnych”. Z wnioskiem o nazwanie parku przy skrzyżowaniu ul. Cypriana Kamila Norwida oraz Al. Jana Pawła II jego imieniem wystąpiła Parafia Ewangelicko – Augsburska w Lesznie z okazji 360-lecia śmierci poety.

Park im. Johanna Heermana

Johann Heermann urodził się w 1585 roku w Chobieni na Dolnym Śląsku , zmarł w 1647 roku w Lesznie. Pochowany został w krypcie, w fundamentach obecnego kościoła św. Krzyża. Był duchownym i poetą ewangelickim, którego twórczość łączy kulturę pogranicza polsko-niemieckiego z okolic Leszna z najważniejszymi osiągnięciami kultury europejskiej.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Johann Heermann był to śląski poeta i pisarz, pastor ewangelicki, krzewiciel reformacji na Śląsku i w Wielkopolsce, jeden z najwybitniejszych literatów XVII wieku, twórca „pierwszej śląskiej szkoły poetyckiej”, nazwany „Śląskim Hiobem” lub „Piewcą z Chobieni”. Pisał w językach: łacińskim i niemieckim. Autor licznych hymnów religijnych, które do dzisiaj są śpiewane w kościołach ewangelickich.

0 komentarzy

Wyślij komentarz