Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego


Adres: ul. Adama Mickiewicza 5
Strona internetowa: www.pwsz.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie powstała 1 lipca 1999 na mocy decyzji Rady Ministrów. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój Leszna i zakreśliło nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na Ziemi Leszczyńskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, wspólną dla 36 publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego

Uczelnia kształci blisko 2,5 tysiąca studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Baza lokalowa uczelni liczy cztery budynki: Budynek Główny, Biblioteka Uczelniana, Dom studencki „Komenik” na ul. Opalińskich 1, biblioteka uczelniana oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Narutowicza 74a

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz