Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Romana Maciejewskiego


Adres: ul. Wałowa 3
Strona internetowa: www.psm.leszno.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Lesznie powstała pod koniec lat 70-tych, Powołana do życia Szkoła Muzyczna rozpoczęła pracę 4 września 1978 r. pod dyrekcją Zbigniewa K. Jankowskiego. Szkoła Muzyczna nie posiadała własnego budynku. Najpierw mieściła się w kilku salach w Szkole Podstawowej nr 1, potem w budynku przy ul. Grota Roweckiego/Waryńskiego 5/28, obecnie ul. Jana Pawła II.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Romana Maciejewskiego

Propagowanie kultury muzycznej rozpoczęli nauczyciele: Krystyna Gniazdowska, Eugenia Kaczmarowska, Zofia Nawrocik, Genowefa Kośniewska, Walerian Żurowski, Karol Klich i pani Barbara Picz-Szymkiewicz (od 01.01.1979 r.). Praca tych pedagogów zaowocowała udziałem uczniów w przeglądach dorobku szkół i ognisk muzycznych. 30 czerwca 1982 r. mury Szkoły Muzycznej opuścili pierwsi absolwenci. Od tego roku szkoła rozpoczęła działalność pod kierunkiem nowego dyrektora – Stanisława Jerzego Mizgalskiego.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Szkoła Muzyczna coraz częściej była widoczna w środowisku lokalnym. Uczniowie brali udział we Wschowskich Konfrontacjach Muzycznych Rodzeństw organizowanych przez wiele lat, a także uczestniczyli w różnych imprezach okolicznościowych na terenie miasta i w regionie.

Ważną datą w życiu szkoły jest rok 1987, kiedy to szkoła stała się samodzielną placówką administracyjną, podlegającą Ministerstwu Kultury i Sztuki. W tymże roku rozpoczęła działalność – szkoła średnia. Na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły powołano – Lecha Erberta.

Pierwszy jubileusz 10-lecia szkoła obchodziła w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Kilka lat pracy i doświadczeń szkoły spowodowało, że szkoła zaczęła poszukiwać nowych rozwiązań lokalowych. Starania te, zaowocowały wystosowaniem petycji przez rodziców uczniów do Rady Miejskiej o przyznanie szkole budynku po byłym Komitecie Wojewódzkim PZPR przy ul. Karasia. Mimo starań, nie udało się.

Rok szkolny 1991/92 zainaugurowano już pod kierunkiem nowego dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu – Doroty Fenrych. Nowy budynek szkoła wywalczyła w 1992 r. Otrzymała jednak budynek przy ul. Racławickiej 20, który wymagał remontu.

Budynek szkoły przy ul. Racławickiej: W czerwcu 1992 r. – pierwsi absolwenci ukończyli II stopień. Swoje 15-lecie Szkoła Muzyczna uświetniła koncertem w sali balowej Zamku Rydzyńskiego.Szkoła stale poszerzała swoją działalność. Nawiązała współpracę ze szkołami muzycznymi: w Etelbruck (Luksemburg) i we Frechen (Niemcy). Warsztaty muzyczne nauczycieli z Frechen i Leszna, a także wspólne koncerty uczniów – trwają od 1995 r. do dziś.

Uczniowie Szkoły Muzycznej biorąc udział w konkursach i warsztatach w kraju i za granicą osiągali coraz lepsze wyniki w nauce. Kilku uczniów otrzymało stypendia zagraniczne w Interlochen w USA. Najlepsi uczniowie mogli korzystać z konsultacji metodycznych – autorytetów w świecie muzyki, co było wielkim sukcesem szkoły. Zapraszani byli: prof. Maria Służewska, prof. Teresa Kaszuba, prof. Michał Grabarczyk, prof. Henryk Jóźwiak, prof. Zdzisław Nowak, prof. Jerzy Kaszuba, prof. Andrzej Tatarski.
U. Schulz

W tym okresie powstały nowe klasy instrumentalne (perkusji, wiolonczeli), do których zakupiono nowe instrumenty.
Rok szkolny 1996/97 to nowy rozdział w historii Szkoły Muzycznej. Konkurs na stanowisko dyrektora wygrała – Urszula Schulz. Na stanowisko zastępcy powołano – Krystynę Żyską.

Od początku kadencji nowego dyrektora podjęto walkę o nowy lokal dla szkoły. Dotychczasowy budynek już nie spełniał potrzeb środowiska lokalnego. Na wniosek dyrektora szkoły, 14 sierpnia 1998 r. – ówczesny wojewoda leszczyński – Leszek Burzyński wydał decyzję o przekazaniu Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Lesznie – budynek przy ul. Wałowej 3 w trwały zarząd.
Natychmiast przystąpiono do pracy. Dyrektor Urszula Schulz zgromadziła wokół siebie społeczników, gotowych wesprzeć remont szkoły. Powstał Społeczny Komitet Adaptacji i Rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lesznie, którego przewodniczącym został ówczesny prezydent miasta Leszna – Edward Szczucki, a od 2002 r. na czele Komitetu stanął dr Stefan Grys – prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit”, obecnie – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół PSM I i II st. im. R. Maciejewskiego w Lesznie.

Remont małego budynku przy ul. Wałowej: Na remont szkoły pozyskano sponsorów i zdobyto środki materialne i finansowe. Aż 34 leszczyńskie firmy w ciągu 5 miesięcy, dzięki ofiarowanym materiałom wyremontowały mały budynek szkoły.
Nadzór budowlany nad pracami remontowymi prowadził Wydział Inwestycyjny Urzędu Miasta Leszna, a przy pracach porządkowych pomagali żołnierze z Leszczyńskiej Jednostki Wojskowej oraz rodzice uczniów. Projekty adaptacji budynków: małego i dużego – wykonali architekci: Maria i Wojciech Kurzawa. Mały budynek szkoły został oddany do użytku 21 listopada 2002 r. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie z udziałem zaproszonych gości. Sponsorzy otrzymali pamiątkową statuetkę „Janka Muzykanta”, wykonaną przez plastyka – Romana Czeskiego.

Szkoła otrzymała pomoc materialną i finansową od leszczyńskich społeczników, a także od Ministra Kultury – Waldemara Dąbrowskiego.
17 marca 2003 r. rozpoczęto prace adaptacyjne budynku byłego szpitala miejskiego przy ul. Wałowej 3.
Po wielu miesiącach starania Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Lesznie znalazła się na liście beneficjentów do skorzystania z funduszy unijnych. Za te pieniądze szkoła dokończyła remont budynku oraz zagospodarowała całe otoczenie wokół szkoły.
Dzięki staraniom wielu ludzi, m.in. dyrektorowi szkoły – Urszuli Schulz, dr Stefanowi Grysowi; instytucjom takim jak: Urzędowi Miasta Leszna, Ministerstwu Kultury, a także leszczyńskim społecznikom udało się zainaugurować nowy rok szkolny 2005/2006 w nowym budynku przy ul. Wałowej 3.

PSM przy ul. Wałowej 3: Uroczyste oddanie budynku – Szkoły Muzycznej odbyło się 23 listopada 2006 r. W tym dniu mieszkańcy Leszna mogli zwiedzać pomieszczenia szkolne.
Obecnie Szkoła Muzyczna mieści się w dwóch budynkach. Duży budynek szkoły liczy 18 izb lekcyjnych, salę kameralną, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego, sekretariat, księgowość, świetlicę, portiernię, pomieszczenia socjalne, windę oraz nowoczesne toalety.
Dzięki sponsorom sale lekcyjne wyposażone zostały w nowe meble, a salę rytmiki wyposażono w: szatnię, prysznice i toalety. Sale lekcyjne są wyciszone.

Duży budynek szkoły i teren wokół jest monitorowany. Obszar wokół budynków otoczony jest parkanem i wyposażony w nowoczesne urządzenia nawadniające. Przed dużym budynkiem szkoły znajduje się fontanna, która powstała dzięki sponsorom. Prace nad jej budową nadzorował dr Stefan Grys.

Szkoła Muzyczna oferuje uczniom oprócz zajęć lekcyjnych – warsztaty metodyczne, prowadzone przez profesorów z kraju i z zagranicy. Od 1997 r. gościli w szkole: prof. Wanda Wiłkomirska, prof. Marcin Baranowski, prof. Jerzy Mrozik, prof. Grzegorz Kurzyński, prof. Paweł Zawadzki, prof. Roman Gryń, prof. Mieczysław Stachura, prof. Michał Wesołowski (Szwecja), prof. Igor Cecocho, prof. Teresa Kaszuba, prof. Andrzej Tatarski, mgr Karina Gidaszewska.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach muzycznych w kraju i za granicą. Biorą udział w konkursach i przesłuchaniach: regionalnych i ogólnopolskich zdobywając najwyższe miejsca i wyróżnienia. Dzięki temu mogą porównać swoje umiejętności z uczniami z innych szkół. Uczniowie mają szansę pokazać swoje umiejętności na konkursach organizowanych w Szkole Muzycznej.
Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszyscy uczniowie mogą brać udział w koncertach szkolnych, koncertach organizowanych dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, w koncertach okolicznościowych dla: miasta, regionu, różnych instytucji, wojska.

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły – Urszuli Schulz – od 10 lat organizowane są comiesięczne koncerty dla miasta Leszna, które cieszą się wielkim zainteresowaniem środowiska leszczyńskiego. Odbyło się już ponad 100 koncertów, za organizację których Dyrekcja została uhonorowana listami gratulacyjnymi przez prezydenta miasta Leszna i Radę Rodziców. W koncertach tych biorą udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej oraz zaproszeni goście.
Nauczyciele prowadzą zajęcia indywidualne w trzech sekcjach instrumentalnych:
– Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusyjnych (klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba, waltornia, flet, perkusja, fagot),
– Sekcja Instrumentów Klawiszowych (fortepian, akordeon),
– Sekcja Instrumentów Strunowych (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara).

Obok zajęć indywidualnych nauczyciele prowadzą zespoły kameralne. Uczniowie mogą znaleźć swoje miejsce w zespole i rozwijać dodatkowo umiejętności muzyczne. Zespoły kameralne, które oferuje uczniom Szkoła Muzyczna:

– Chór szkolny,
– Orkiestra,
– Zespół Smyczkowy I st.,
– Zespół Kameralny,
– Zespół Kameralny Instrumentów Dętych Drewnianych,
– Zespół Perkusyjny,
– Zespół Akordeonowy,
– Zespół Gitarowy I st.,
– Zespół Klarnetowy.

Szkoła Muzyczna od początku działalności wspierana jest przez Radę Rodziców. Rada Rodziców współorganizuje i współfinansuje wycieczki szkolne, wyjazdy do opery i filharmonii, funduje nagrody dla uzdolnionych uczniów i upominki dla absolwentów. Dofinansowuje bibliotekę szkolną, imprezy szkolne. Pomaga przy organizacji koncertów szkolnych. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim. Przez wszystkie lata pracy szkoły – Rada Rodziców jest otwarta na potrzeby szkoły. Rodzice pomagali w pracach porządkowych podczas remontu szkoły, pomagali w przeprowadzce biblioteki szkolnej. W walce o nowy budynek szkoły, Szkoła Muzyczna mogła liczyć na wsparcie ze strony rodziców.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który organizuje imprezy uczniowskie, współorganizuje wyjazdy do filharmonii i do opery. Czynnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły (przeprowadzka szkoły, biblioteki; prace porządkowe w salach lekcyjnych).
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Lesznie kontynuuje tradycje obchodzenia rocznic swojej działalności. 27 maja 2004 r. w sali balowej Zamku Rydzyńskiego, szkoła obchodziła swoje 25-lecie.
Podczas uroczystości odsłonięto popiersie kompozytora – Romana Maciejewskiego nadając jego imię Szkole Muzycznej. Uroczystość uwieńczona została koncertem jubileuszowym.

Przy szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. R. Maciejewskiego, którego prezesem jest dr Stefan Grys. Stowarzyszenie współfinansuje szkołę. Pozyskuje sponsorów, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.
W ciągu 30 lat działalności szkoły, (538) absolwentów I stopnia i (121) absolwentów II stopnia, opuściło mury szkoły. Absolwenci podnoszą swoje umiejętności muzyczne w Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie, w Akademiach Muzycznych w Polsce i za granicą.

źródło: psm.leszno.pl

0 komentarzy

Wyślij komentarz