Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych


Adres: ul. Leszczyńskich 5 / Rynek 1, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.mbwa.leszno.pl

Działalność wystawiennicza

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zajmuje się promocją i prezentacją sztuki współczesnej. Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie powstało w 1976 roku, w 1999 zostało przekształcone w Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. Nie preferuje wybranego rodzaju sztuki, nie ogranicza się do określonej puli artystów. Zaprasza twórców, tak z Polski, jak i z zagranicy, reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Prezentuje wystawy indywidualne i zbiorowe o charakterze problemowym, konceptualnym, intermedialnym. Specjalnie skomponowana oferta wystawiennicza, adresowana jest dla różnych grup wiekowych odbiorców, uwzględniając to, co aktualnie dzieje się w sztuce najnowszej.

 

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych

Działaność edukacyjno-oświatowa

spotkania z artystami, kuratorami, krytykami i historykami sztuki,
wykłady przybliżające zagadnienia i wiedzę z zakresu sztuki współczesnej,
warsztaty i zabawy plastyczne,
zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży przygotowujące do egzaminów na uczelniei kierunki artystyczne,
pokazy filmowe – promocja kina krótkometrażowego (animacje, dokumenty, filmy eksperymentalne, teledyski, videoart),
cykliczne działania o charakterze ogólnopolskim (m.in. Prezentacje, Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki).

Działaność wydawnicza
Dokumentowanie wystaw i działań organizowanych przez MBWA w Lesznie.

Sprzedaż dzieł sztuki oraz usługi
Możliwość zakupu dzieł sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, unikatowej biżuterii artystycznej. Usługi w zakresie oprawy prac w ramy i antyramy.

Stwarzając możliwość bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, artystami oraz wielostronnej edukacji artystycznej zapraszamy do kreatywnego działania, czerpania inspiracji oraz twórczych poszukiwań.

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel./fax +48 65 520 54 27, 512 227 209
sekretariat@mbwa.leszno.pl
www.mbwa.leszno.pl
facebook.com/MBWALeszno

Galeria MBWA
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. +48 65 520 51 79
sklep@mbwa.leszno.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 11.00-18.00
sobota 10.00-14.00

Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
wystawy czasowe

Na wystawy oraz inne wydarzenia organizowane przez MBWA w Lesznie wstęp wolny.

 

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

W latach 1976-78 szukano na terenie woj. leszczyńskiego miejsc do eksponowania wystaw i nawiązywano współpracę z wieloma instytucjami. Był to trudny okres, chociaż Wydział Kultury i Sztuki, stworzył dobry klimat do promocji sztuki współczesnej poprzez wcześniejsze kontakty ze ZPAP Oddział w Poznaniu i twórcami poznańskimi, a na terenie województwa leszczyńskiego odbywały się już pierwsze plenery. We wrześniu 1976, kiedy BWA rozpoczynało działalność, na plenerze w Sielcu Starym zebrali się wówczas młodzi, a dzisiaj znaczący i uznani artyści profesorowie ASP w Poznaniu m.in. I.Gustowska, W.Müller, J.Rybczyński, J.Berdyszak, K.Piotrowska i J.Stokfisz. Pojawili się pierwsi mecenasi sztuki, na przykład p. Frąckowiakowie z Sielca Starego.

Pierwszą ekspozycję zorganizowano wspólnie z Muzeum Ziemi Wschowskiej, w jego wnętrzach. Była to wystawa malarstwa Tadeusza Brzozowskiego z niezapomnianym wieczorem autorskim. Kolejną dużą wystawę zatytułowano „Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu-prezentacja uczelni”; na niej pokazali swoje prace profesorowie i studenci. Wystawa została przygotowana pod kierunkiem prof. Józefa Fliegiera, pokazana w auli ówczesnego II LO w Lesznie przy Pl. T. Kościuszki. BWA przygotowało także wystawę projektów powstałych na plenerze „Rzeźba plenerowa dla miasta Leszna” w sali Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Chrobrego, a także „Rodzina w polskiej sztuce ludowej” w sali WDK przy ul. Narutowicza 69. Dwie ostatnie wystawy miały szczególnie interesującą aranżację, był to efekt współpracy ze ZPAP Oddział w Poznaniu i poznańskim BWA.

W 1977 r. BWA przyznano pomieszczenia z przeznaczeniem na salon wystawowy przy Al. Armii Czerwonej (dzisiejszej Al. Krasińskich). Miejsce dobre, w centrum miasta – dawne atelier fotograficzne z przeszkloną ścianą zapowiadało się niezwykle interesująco. Niestety, w czasie remontu odkryto wady konstrukcyjne, zmuszające do rozebrania przeszklonej ściany. Pomieszczenia przyszłej galerii nie były już takie atrakcyjne, chociaż na plus przemawiała dobra lokalizacja i projekt pomieszczeń do prezentacji sztuki współczesnej. Barierą okazała się wysokość ( II piętro ) i niewielka powierzchnia całości 60 m 2 ( powierzchnia wystawowa około 45 m 2 ).

Salon pod nazwą „Galeria Mała” zainaugurował swoją działalność 1 czerwca w 1978 r. Ze względu na małą powierzchnię oraz brak odpowiedniego zaplecza program galerii opierał się przede wszystkim na wystawach indywidualnych. Mimo to umożliwiał dokonanie przeglądu najciekawszych zjawisk występujących w różnych dyscyplinach sztuki. Pierwsza galeria sztuki współczesnej w Lesznie prezentowała społeczeństwu wystawy trudne dla przeciętnego odbiorcy. Wychodziliśmy z założenia, że szerzenie nowoczesnej plastyki jest tylko wtedy efektywne, gdy jest to sztuka o najwyższych wartościach. Nie mogliśmy jednak zapominać o widzu; oferta wystawiennicza musiała być na tyle ciekawa i różnorodna aby zainteresowała jak najszersze grono odbiorców. W programie Galerii Małej, która działała w latach 1978-82, znalazły się 73 wystawy. Z bogatego zestawu należy wymienić kilkanaście, które przybliżą ten okres działalności.

W 1978 roku wydarzeniem artystycznym była przygotowana na otwarcie galerii wystawa poplenerowa z Sieleca Starego z udziałem I.Gustowskiej, W.Müllera, J.Rybczyńskiego, J.Berdyszaka, K.Piotrowskiej i J.Stokfisza.Odbyła się pierwsza wystawa indywidualna artysty z województwa leszczyńskiego – malarstwo Kazimierza Bąka z Kościana oraz pierwsza wystawa zagraniczna Christa Marii Jeitner (Niemcy) – miniatura tkacka. 1979 Malarstwo i rysunek – Franciszek Maśluszczak, Malarstwo – Jerzy Pohl. I Prezentacje- wystawa była początkiem kształtowania się leszczyńskiego środowiska plastycznego, „Mały człowiek”- wystawa fotografii – Zofia Rydet, „Tkanina” Anna Bednarczuk „Kobieta we współczesnej grafice polskiej” – wystawa ogólnopolska zorganizowana ze zbiorów CBWA, medale i rzeźby – A. Krzymańska , malarstwo – Jan Henryk Baca 1980 Rysunki- Szymon Kobyliński, malarstwo – Bogdan Wagner, grafika – Krystyna Piotrowska, malarstwo – Henryk Waniek, malarstwo – Zbigniew Łukowiak, grafika – Stefan Suberlak, szkło – Stefan Sadowski , szkło – Stefania Rybus Kujawa 1981 Grafika – Sławomir Iwański, exlibris – Zbigniew Kaja, malarstwo – Czesław Tumilewicz, „Krajobrazy” grafika poznańska , medale – Józef Stasiński, plakaty i okładki płyt – Rosław Szajbo 1982 Malarstwo – Danuta Muszyńska Zamorska, grafika – Jerzy Rybarczyk, grafika, akwarela – Paweł Lasik, rysunek , szkło – Witold Turkiewicz , „Tendencje metaforyczne w polskiej sztuce współczesnej” – wystawa ze zbiorów BWA – Łódź. Galeria przy Al. Armii Czerwonej funkcjonowała do maja 1982 r.

14.06.1983 r. galerię BWA przeniesiono na Rynek 9 a pomieszczenia biurowe do budynku przy Rynku 6. Korzystne położenie galerii na parterze zabytkowej kamienicy okazało się niezwykle trafną lokalizacją, ponadto zwiększyła się również powierzchnia do ok.100 m 2 , co dawało nowe możliwości wystawiennicze. Szkoda tylko , że z chwila otwarcia tego salonu BWA utraciło lokal dotychczasowy tj. Galerię Małą, w której zamierzano prezentować fotografię artystyczną. Średnio rocznie organizowano w galerii Rynek 9 około 15 wystaw. Prezentowano głównie młodych, dobrze zapowiadających się artystów, z interesującym dorobkiem. Nowe, większe wnętrza dawały także możliwość organizowania wystaw zbiorowych i problemowych. Te ostatnie były możliwe dzięki współpracy z innymi galeriami i muzeami w Polsce.

Zaprezentowano min. następujące wystawy zbiorowe: prezentacje środowisk rzeszowskiego, włocławskiego, skierniewickiego, płockiego, współczesna tkanina artystyczna ze zbiorów Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Plakat o plakacie – wystawa której towarzyszył, wydany przez BWA, plakat autorstwa H.Tomaszewskiego, „Grafika – sztuka – warsztat” – wystawa przygotowana przy współpracy z Wydziałem Grafiki ASP w Krakowie, warsztaty Gierłatowskie, „Foto – medium – art”, ”Kieleckie krajobrazy z cyklu pejzaż polski” – fotografia, „Sztuka przedmiotu” – srebro, małe formy rzeźbiarskie (Poznań), „Chińskie rzemiosło artystyczne”, Szopki Noworoczne ze zbiorów Muzeum Etnograficznego.

Nowe oblicze zaczęły uzyskiwać plenery. Była to głównie zasługa komisarzy: P.C.Kowalskiego, A.Leśnika, J.Imielskiej, którzy zapraszali ciekawych artystów skutkiem czego bardzo interesujące stały się wystawy poplenerowe. W plenerach udział brali m.in: Wojciech Ćwiertniewicz (Kraków), goście z Grecji Panos Haralombos i Tasos Paulopoulous ,Andrzej Leśnik, Paweł Łukowski , Dorota Martini, Marek Przybył, Krzysztof Skarbek, Aleksandra Simińska, Andrzej Zdanowicz.

Z wystaw indywidualnych na uwagę w tym okresie zasługują: grafika – Leszek Rózga (1983), grafika – Jerzy Mazuś (1984), „Tożsamość fotografii” – Stefan Wojnecki (1984), „Inne do baz” – Jan Berdyszak (1985), malarstwo – Sabina Lonty (1985), malarstwo – Paweł Łubowski (1985), malarstwo – P.C.Kowalski (1987), „Drugi nurt” – Antoni Zydroń (1987), malarstwo – Janusz Przybylski (1987), grafika – Albin Brunowski (1988), plakaty – Stasys Eidrigevicius (1988), grafika – Soichi Futami (1988), rzeźba – Zbigniew Frączkiewicz (1988 ), malarstwo – Danuta Waberska (1988), rysunki – Andrzej Mleczko (1990), malarstwo – Janusz Akerman (1991), grafika – Andrzeja Załecki (1992).

Z leszczyńskiego środowiska plastycznego zaprezentowali swoje prace : Zbigniew Łukowiak – medale (1985) , Mirosława i Bogdan Winklowie – malarstwo (1989).

Ciekawostką w działalności wystawienniczej były wystawy przygotowane specjalnie dla najmłodszego widza, z uwzględnieniem dostępu do eksponatów, wysokości ich zawieszania, stopnia trudności perfekcyjnej i dopasowania do strony informacyjno wyjaśniającej: „Projekty i modele zabawek St.Miszudy”, Anna Smolna (Gdańsk) „Lalki i tkanina” (1983), „Polska ilustracja dla dzieci” (1984) , „Porwanie w Tiutiurlistanie” (1987), „Szopki Noworoczne” – ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie (1989), „Sztuka książki”- wystawa ogólnopolska.

Galeria przy Rynku gościła nie tylko interesujące wystawy, ale także artystów. Odbywały się cykliczne koncerty, spotkania, wieczory poetyckie, organizowane m.in. przy współpracy z biblioteką, szkołą muzyczną i estradą poznańską. Odbyły się koncerty Kwartetu Jorgi, Krystyny Prońko, Marka Zgaińskiego, artystów poznańskich, które prowadził Romuald Grząślewicz, gościliśmy Wojciecha Siemiona i Olgierda Łukasiewicza . Galeria ze swoim bogatym programem zaczęła pełnić rolę salonu kulturalnego miasta.
Dotychczasowa owocna działalność, która utworzyła z Galerii placówkę interdyscyplinarną, została brutalnie zerwana przez konieczność zwrotu pomieszczeń wystawowych ich właścicielowi , który rozwiązał umowę najmu.

Rok 1991 rozpoczęła długa i mozolna walka o nowe miejsce dla galerii. Był to okres niezwykle trudny- pomieszczenia na rynku i okoliczne ulice w centrum miasta były objęte przetargami i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kupców. Władze wojewódzkie nie przejęły się specjalnie tą sytuacją i nie walczyły o przetrwanie galerii. Rozmowy z ówczesnymi władzami miasta i gospodarki komunalnej, dały efekt w postaci nowego lokum.

Galeria zaistniała przy ul. Leszczyńskich 5, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Biura, przeniesione na ul.Leszczyńskich 16 , mieściły się tam do 30.10.2000 r. Wnętrza po byłym sklepie spożywczym odzyskały świeżość i przestrzeń. Piękna architektura dodała wnętrzu uroku, chociaż było też wiele mankamentów, mniejsza powierzchnia wystawowa wynosząca około 50 m 2 . Program tej galerii zakładał, aby organizować jak najlepsze wystawy – mimo, że budżet został ograniczony i było to trudne. W nowym miejscu zaczął funkcjonować aneks sprzedażny; wydzielono na stałe miejsce z poszerzoną ofertą sprzedażną i usługami w zakresie oprawy prac plastycznych.
Galerię otwarta 12 lipca 1991 r. wystawą malarstwa Pawła Łubowskiego.

W latach 1991-93 wystawy opierały się głównie na artystach środowiska leszczyńskiego i poznańskiego. Był to okres świetnych debiutów młodych absolwentów uczelni artystycznych, którzy osiedli na terenie województwa leszczyńskiego. Należała do nich Joanna Imielska (ur. w 1962 r.) , w 1993 r. swój dyplom pokazała Anna Hryniewicz (ur. w 1968 r.), odbył się też pierwszy pokaz szkła Przemysława Kornackiego (1960 – 1995). Z czasem zaczęły się pojawiać w galerii interesujące wystawy z kraju i zagranicy.

1992 Prace na papierze i folii – E.Markowski. „Kompozycje Haptyczne”- Jacek Jarczewski Ogólnopolska wystawa pasteli. 1993 Szkło – Przesław Kornacki, tkanina – G.M.Kornacka. Malarstwo – Wojciech Łazarczyk. Sztandary i collage – Władysław Hasior. Wystawa ilustracji „W świecie liryki Leśmiana”. 1994 „W moim ogrodzie…”, malarstwo – P.C.Kowalski. „Plakaty z łbem” – Eugeniusz Get Stankiewicz. Malarstwo , grafika – A.Turkowska, Z.Beksiński, M.Kruczek (ze zbiorów Muzeum w Sanoku). „Motywy erotyczne w ilustracji” – Janusz Stanny 1995 Malarstwo – Jerzy Nowosielski. Ilustracje – Józef Wilkoń.Witold Adamczyk – leszczyńskie środowisko plastyczne. Malarstwo – Eugeniusz Markowski. Malarstwo- Mirosława i Bogdan Winkiel – leszczyńskie środowisko plastyczne. 1996 „Dekompozycje” – Maciej Łubowski. Malarstwo, rysunek – Wojciech Akuszewski – leszczyńskie środowisko plastyczne Malarstwo – Kiejstut Bereźnicki. Szkło – Przesław Kornacki (1960-1992) – wystawa pośmiertna. Fotografia, Marek Klimaszewski – leszczyńskie środowisko plastyczne. 1997 Malarstwo i grafika – Janina Kraupe „12 księżyców”, obiekty – Anna Tyczyńska. „Leszno w medalach i akwarelach” – Zbigniew Łukowiak . „Rzut oka na Grupę Krakowską” 1998 Malarstwo – Franciszek Maśluszczak .Instalacje – Marcin Berdyszak. Prace na papierze, malarstwo i grafika – Jan Lebenstein 1999 Medium tekstylne – tkanina łódzka. Malarstwo – Antoni Fałat. Malarstwo „W moim ogrodzie” Anna Hryniewicz – leszczyńskie środowisko plastyczne. 2000 Zdzisław Beksiński (Warszawa) – grafika komputerowa. „Komedia ludzka 2002 – EGO 2” – Andrzej Dudziński. Salon ‘99. Malarstwo – Bogdan Karczowski. Malarstwo – Bogdan Wojtasiak 2001 Grafika japońska z cyklu „Triennale 100 – miast”. Rzeźba – Piotr Wełniak – leszczyńskie środowisko plastyczne. Malarstwo – Grzegorz Moryciński. Malarstwo – Edward Dwurnik. „Opowiadanie o czasie” – Joanna Imielska , leszczyńskie środowisko plastyczne. 2002 Malarstwo – Jacek Sienicki. „Przestrzenie teatralne” – Jerzy Gurawski, Jerzy Grotowski. Otwarta pracownia. Malarstwo – Jerzy Nowosielski

2003 „Universum” malarstwo – Jan Dobkowski. Malarstwo-Tadeusz Dominik. Malarstwo, rysunek Lech Ratajczyk. 12 Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Krąg”. 2004 Malarstwo – Teresa Pągowska. Wykładowcy Wydziału Grafiki ASP Wrocław. Pracownia Technologii Malarstwa i Technik Malarskich ASP we Wrocławiu. Malarstwo – Andrzej Zwierzchowski. 2005 „Trzy spojrzenia” – D. Angier, M. Kałużny, K. Kucharska – leszczyńskie środowisko plastyczne. „Całuny i wizerunki – Wojciech Sadley.„Szkło zbliża. Przyjaciele Przesławowi Kornackiemu w 10-tą rocznicę Jego śmierci”. Malarstwo, grafika – Stanisław Fijałkowski. Malarstwo, rysunek, grafika -Wiesław Szamborski

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. na skutek reformy administracji publicznej Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, działające dotychczas jako instytucja wojewódzka, zostało przekształcone w Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. Instytucja spełnia te same cele i zadania co była placówka wojewódzka. Rok 1999 był najtrudniejszy dla placówki w historii. Miasto przejęło byłe wojewódzkie instytucje bez zaplanowanych środków na ich działalność. W niewielkiej instytucji która dysponowała 5 etatami, zaistniała konieczność zwolnienia dwóch osób. Działalność prowadzono tylko w oparciu o środki pozyskane od sponsorów. W tym samym czasie pomieszczenia biurowe MBWA zostały przeniesiono do budynku Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Narutowicza 69. Długoletnia współpraca z galeriami i artystami z kraju i zagranicy, a także pomoc sponsorów pomogły przetrwać ciężkie chwile i galeria mogła funkcjonowała dalej organizując rocznie około 15 wystaw.

Galeria MBWA nie preferuje określonego rodzaju sztuki, nie ogranicza się do określonej puli artystów. Zaprasza twórców reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Współpracuje także w zakresie wymiany wystaw z miastami partnerskimi. Stara się, aby oferta wystawiennicza była na tyle ciekawa, by zainteresować jak najszersze grono odbiorców.
Organizuje wystawy indywidualne znanych twórców z dużym dorobkiem artystycznym oraz wystawy promujące młodych, dobrze zapowiadających się artystów. W programie galerii są również – PREZENTACJE – wystawa leszczyńskiego środowiska plastycznego, która odbywa się od 1979 r. obecnie w formie biennale.

Galeria stała się jedyną instytucją integrującą leszczyńskie środowisko plastyczne. Poprzez różnorodne inicjatywy plenery, kiermasze, prezentacje, święto galerii skupia wokół siebie wiele interesujących postaci.

3 maja 2001 r. rozpoczęła działalność galeria w Ratuszu; na jej otwarcie przygotowano wystawę Joanny Imielskiej. To niezwykle interesujące miejsce spotkań artystycznych i wystaw, rocznie prezentujące od 4 do 6 ekspozycji.

Po gruntownym remoncie w 2004 r. galeria MBWA ma około 100 m 2 powierzchni wystawowej i interesujący wystrój. Jest to miejsce które na trwałe wrosło w pejzaż Leszna.

W 2013 roku Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych podjęło współpracę z Leszczyńskim Centrum Biznesu tworząc Galerię Inkubator. Powstała w ten sposób nowa przestrzeń do promocji sztuki współczesnej w Lesznie. Pomysł na jej utworzenie zrodził się w LCB, natomiast MBWA dzięki swojemu doświadczeniu pomaga go realizować. Do udziału w pierwszej wystawie zaproszono leszczyńską artystkę Mirosławę Winkiel.

źródło: www.mbwa.leszno.pl/historia

0 komentarzy

Wyślij komentarz