Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


Adres: ul. Strzelecka 7
Strona internetowa: www.mosirleszno.pl

Zgodnie ze statutem nadrzędnym zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie jest zarządzanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi, tj. dbanie o ich właściwą eksploatację, utrzymanie w należytym stanie technicznym
oraz organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej. MOSiR działa również na rzecz rozwoju bazy sportowo – turystycznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Statut określa też powinności firmy w sferze działalności sportowej, czyniąc z MOSiR-u agendę samorządową odpowiedzialną w dużej mierze za sport wyczynowy i stymulującą działania w obszarze sportu masowego i szkolnego . Kolejnymi obowiązkami jakie nakłada statut jest między innymi prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość taka pozwala na otrzymywanie dotacji samorządowej.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Stadion Lekkoatletyczny jest udostępniany dla:
– stowarzyszeń kultury fizycznej – klubów sportowych na organizację lekkoatletycznych i meczów piłkarskich oraz zajęć treningowych.
– szkół miasta Leszna na realizację zajęć z wychowania fizycznego z wyłączeniem płyty piłkarskiej
– osób fizycznych dla celów rekreacji ruchowej z wyłączeniem płyty piłkarskiej.

Korzystający ze stadionu zobowiązani są do:
a) posiadania odpowiedniego czystego obuwia, które nie pozostawia podczas użytkowania zabrudzeń i zarysowania bieżni,
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze stadionu, urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażaniu stadionu,
c) utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu,
d) podporządkowania poleceniom pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie stadionu,
Przebywającym na stadionie zabrania się:
a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
b) wprowadzenia zwierząt,
c) poruszania się po stadionie rowerami lub innymi pojazdem,
d) używania obiektu i sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
Organizacja imprez sportowych, zajęć treningowych i zajęć z wychowania fizycznego obywa się po uzgodnieniu harmonogramu z administratorem stadionu.

Osoby fizyczne korzystają z 4-6 toru bieżni lekkoatletycznej.
W czasie trwania zawodów lekkoatletycznych i meczów piłkarskich ze stadionu nie mają prawa korzystać osoby fizyczne oraz nie odbywają się w tym czasie żadne inne zajęcia z wychowania fizycznego oraz treningi.
Zabrania się korzystania ze stadionu w okresie zimowym podczas zalegania na płycie piłkarskiej i bieżni pokrywy śnieżnej
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa, porządku oraz niniejszego regulaminu będą zmuszone do opuszczenia stadionu oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

źródło: www.mosirleszno.pl

0 komentarzy

Wyślij komentarz