Kościół św. Kazimierza


Adres: Al. Konstytucji 3 Maja 9a
Strona internetowa: www.parswkazimierzaleszno.pl

Inicjatorem Budowy kościoła był w 1979 r. były proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela ks. Kanonik Kazimierz Pietrzak. 01.01.1989r ks. dziekan Kazimierz Pietrzak zaplanował zbudowanie na Przylesiu, dla Osiedla Zamenhofa i Rejtana kaplicy i domu parafialnego, aby mogła tam powstać nawa parafia. Teren 6000 m2 lasu, otrzymano za zlikwidowany cmentarz prz ul. Estkowskiego/dawniej Cmentarna/ przy szkole nr. 7, który trzeba było wykarczować.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Kazimierza w Lesznie

29.04.1990 r. ks. abp. Jerzy Stroba poświęcił na placu krzyż który został postawiony. W czerwcu 1990 r. zbudowano na placu ołtarz polowy przy którym w niedzielę i święta odprawiano mszę św. Projekt kaplicy i domu parafialnego wykonała p. mgr inż. arch. Ewa Winkowska. 08.11.1992 r. kaplica była gotowa i odprawiono pierwszą mszę św. W dniu 16.06.1993 r. abp Jerzy Stroba poświęcił kaplicę. Z dniem 01.07.1993 r utworzona została nowa parafia pw. św. Kazimierza a proboszczem został ks. Grzegorz Robaczyk.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

W 1998 r. Ks Proboszcz Grzegorz Robaczyk przystąpił do budowy kościoła. Projekt kościoła wykonały bezpłatnie p.p. mgr inż. arch. Alina Samolewska i mgr inż. arch Lidia. W skład Rady weszli również projektanci kościoła. Do Rady dołączyli Marian Langner, Feliks Zielnik, Maria Józefowska, Jan Werner, Marian Kędzia, Andrzej Wolanin.

29.04.1998 r. rozpoczęły się prace przy budowie nowego kościoła . Dokładnie o godz. 12:00 przystąpiono do wykopu pod fundament naszego kościoła. Prace budowlane wykonywała firma Partner z Leszna. Powierzchnia użytkowa świątyni wynosi około 750 m2 Kościół pomieści około 1300 wiernych.

W roku 1999 wykonano dach a w 2000 r. pokryto go blachą .Fundatorem blachy było przedsiębiorstwo „Akwawit”. 25.12.2000 r. pasterka odbyła się w nowym kościele.W dniu 19.01. 2001 r. zamontowano krzyż na wieży. Ma wysokość 2,65 m , waży 300 kg i odlany jest z brązu. Odlew wykonano w Odlewni w Olkuszu. W 1995 r. położono posadzkę. Posadzka jest z granitu strzegomskiego z dodatkiem czarnego impala z RPA. Posadzkę układała firma z Beskidu Żywieckiego. Tomasz Paulus i spółka ” Inadon”. W tym czasie postawiono ołtarz, tabernakulum i chrzcielnicę, która w przyszłości zostanie zakryta kopułą z miedzi. Po ułożeniu posadzki przeniesiona na stałe odprawianie mszy św. z kaplicy do kościoła.

Pierwsza msza św. w kościele to pasterka 24.12.2003 r. W roku 2005 wykonano ocieplenia sufitu. W 2007 r. wykonano ogrzewanie kościoła. Ogrzewanie jest nadmuchowe z posadzki. W tym samym roku zostały zamontowane dwa witraże. Przedstawiają ostrą bramę oraz Watykan. Również w 2007 r. została wykonana droga krzyżowa. W tej formie jaka jest została zatwierdzona przez Kurie. Droga krzyżowa z kaplicy została przekazana do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasocicach. 2008 rok to wyłożenie płyt marmurowych przed głównym wejściem do kościoła, jak również schód przy wejściu głównym jak i bocznym. W chwili obecnej budowane są garaże zgodnie z zaleceniem powizytacyjnym bp. Jędraszewskiego.

Przy kościele pw. św. Kazimierza znajduje się krzyż poświęcony przez księdza arcybiskupa Jerzego Strobę dnia 29 kwietnia 1990 roku na placu budowy świątyni. W dolnej jego części umocowana jest tabliczka informująca o tym wydarzeniu. Nad nią znajdują się dwie inne tabliczki upamiętniające misje święte na terenie parafii. Pierwsza z nich dotyczy misji, które miały miejsce w dniach 27.02 – 7.03. 1999 roku i przeprowadzone były przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Druga natomiast dotyczy misji głoszonych 2.10.2010 roku przez księdza z zakonu Filipinów. [polskaniezwykla.pl]

0 komentarzy

Wyślij komentarz