Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego


Adres: ul. Barbary Jeziorkowskiej 104
Strona internetowa: www.swmaksymilian.leszno.pl/

Wieś Gronowo, a później Osiedle gronowo w Lesznie należało do parafii św. Mikołaja w Lesznie. W miarę rozwoju Osiedla Gronowo, należało podjąć starania w kierunku utworzenia tutaj samodzielnej parafii i budowy kościoła, wraz z całym zapleczem duszpasterskim i gospodarczym. Autorem projektu kościoła i kompleksu sakralnego jest pani architekt mgr inż. Ewa Winkowska.

Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

25.III.1989
Rozpoczęcie starań parafii św. Mikołaja w Lesznie, celem pozyskania terenu pod budowę kościoła wraz z zapleczem duszpasterskim

12.V.1988
Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba nadał tytuł kościoła i Patrona parafii. Patronem zostaje wybrany Św. Maksymilian Maria Kolbe.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

14-15.VIII.1989
Ustawienie i poświęcenie krzyża na placu budowy

1.IX.1989
Ustanowienie Ośrodka Duszpasterskiego p. w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie . Rektorem Ośrodka zostaje ks. Mieczysław Jarczewski – 2 miesiące wcześniej powołany na wikariusza parafii św. Mikołaja w Lesznie z zadaniem budowy kościoła i organizowania parafii na osiedlu Gronowo.

1.I.1991
Erygowanie parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie. Pierwszym Proboszczem zostaje ks. Mieczysław Jarczewski.

21.V.1991
Państwowe Muzeum w Oświęcimiu przekazuje parafii cegłę z krematorium. Celem wmurowania jej jako kamień węgielny pod kościół.

17.VI.1991
Ojcowie Franciszkanie z Niepokalanowa przekazują parafii relikwie (włosy) św. Maksymiliana Marii Kolbego.

14.VIII.1991
Ojciec św. Jan Paweł II poświęca na Jasnej Górze kamień węgielny pod kościół (50-lecie śmierci św. Maksymiliana)

14.IX.1991
Wykop fundamentów i rozpoczęcie budowy kościoła

20.X.1991
Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba dokonuje aktu wmurowania kamienia węgielnego pod kościół.

25.XIII.1992
Pierwsza pasterka w murach (4,5m) budującego się kościoła.

30.XI.1993
Zakończenie wznoszenia murów kościoła i montaż dachu

8.I.1994
100-lecie urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego. Obchód tej uroczystości ma miejsce w nowym kościele. Odtąd, choć w prymitywnych warunkach, Msze św. Są odprawiane w kościele. Przez 4,5 roku funkcje kościoła parafialnego spełniała kaplica p.w. Zmartwychwstania pańskiego na cmentarzu w Lesznie-Gronowie.

28.V.1995
Rozpoczęcie budowy probostwa i biura parafialnego, prace wykończeniowe wnętrza i na zewnątrz kościoła

29.X.2000
Ksiądz arcybiskup Juliusz Paetz dokonuje uroczystego poświecenia kościoła. Słowo Boże podczas uroczystości wygłasza Ksiądz Arcybiskup Marian Przykucki, dawny biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej i emerytowany Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

10.X.2007
25-leie kanonizacji Ojca Maksymiliana. Uroczystości przewodniczy Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak, obchodzący 25-lecie święceń biskupich. W uroczystości uczestniczy pan Władysław Lewkowicz, znający sw. Maksymiliana z obozu oświęcimskiego.

Maj 2009
Rozmowy dotyczące ustaleń związanych o budowie dzwonnicy i zakupu dzwonów. Dzwony pojawiają się w kościele w Wielki Wtorek 2010r. a Figura Niepokalanego Serca N.M.P. z przeznaczeniem do budynku dzwonnicy – 13 listopada 2010r.
Uzupełnienie
Autor projektu kościoła i kompleksu sakralnego – pani Architekt mgr inż. Ewa Winkowska – Parafianka
Prace murarskie – Zakład Budowlany Pana Jacka Papieża – Parafiana
Autor wystroju wnętrza Kościoła – Artysta Rzemieślnik, Pan Eugeniusz Olechowski z Poznania

Wizytacje kanoniczne w parafii:

1990 – Ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba
1998 – ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak
2004 – ksiądz arcybiskup Stanisław Gadecki
2009 – Ksiądz Biskup Marek Jedraszewski

Na terenie parafii w czasie jej istnienia pojawiły się:

Kaplica matki Boskiej Fatimskiej w Maryszewicach – październik 1995r.
Krzyż przy ulicy Poznańskiej, Chocimskiej i Juranda – październik 1995r.
Figura Najświętszego serca Pana Jezusa przy ulicy Władysława Jagiełły – listopad 1997r.

0 komentarzy

Wyślij komentarz