Kościół pw. św. Józefa


Adres: Józefa 1 Leszno
Strona internetowa: www.jozefleszno.archpoznan.pl

W czerwcu 1974 r. Helena Kordek, spełniając wolę nieżyjących krewnych Józefa i Bronisławy Ślebodów, przekazała aktem notarialnym dwurodzinny dom z ogrodem przy ul. Barlickiego 1 na własność kościoła rzymskokatolickiego. Niebawem na polecenie arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka uruchomiono na parterze tego budynku kaplicę katechetyczną parafii św. Mikołaja. Pierwszą Mszę św. odprawiono tam 18 maja 1975 r.

Kościół pw. św. Józefa

W połowie listopada 1975 r. punkt katechetyczny został przekształcony dekretem arcybiskupa poznańskiego w ośrodek duszpasterski pod wezwaniem św. Józefa dla Zatorza i Strzyżewic. Z inicjatywy miejscowego duszpasterza ks. Stanisława Sikorskiego w 1981 r. podjęto starania o budowę domu katechetycznego. Zgodę władz miejskich uzyskano w maju 1982 r. a w czerwcu tego roku podjęto roboty budowlane.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Obiekt wznoszono na podstawie dokumentacji przygotowanej wcześniej przez mgr. inż. Stefana Bajera i mgr. inż. Zbigniewa Linka z Poznania. Prace fachowe wykonywała firma budowlana Zdzisława Barygi z Leszna przy dużej pomocy społecznej mieszkańców Zatorza i Strzyżewic. W maju 1983 r. odprawiono w murach wznoszonego obiektu pierwsza Mszę św. Drugą odprawiono 12 grudnia tego roku, kiedy budowla była już przykryta dachem 3 listopada 1984 r. arcybiskup poznański Jerzy Stroba, podczas pierwszej kanonicznej wizytacji ośrodka duszpasterskiego, dokonał wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z bazyliki św. Józefa w Kaliszu, poświęconego w Rzymie 26 marca tego roku przez papieża Jana Pawła II.

W połowie lutego 1985 r. władze miejskie wyraziły zgodę na zmianę sposobu użytkowania domu katechetycznego. Budowla stała się wówczas oficjalnie kościołem pod wezwaniem św. Józefa. 1 lipca 1986 r. Arcybiskup Poznański erygował przy kościele parafię. Świątynia została konsekrowana 4 lata później 25 marca 1990 roku przez ks. abpa Jerzego Strobę.

0 komentarzy

Wyślij komentarz