Komenda Miejska Policji


Adres: ul. 17 Stycznia 8 – Budynek „A”;  T. Korcza 3 – Budynek „B”
Strona internetowa: www.leszno.policja.gov.pl

W dniu 25 lutego 1920 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej Stanisław Połczyński podpisał rozporządzenie normujące tymczasową organizację Policji Państwowej byłej Dzielnicy Pruskiej. Zostało ono wydane „celem przygotowania wprowadzenia ustawy o policji państwowej z dnia 24 lipca 1919 r.”

Komenda Miejska Policji

Komenda Miejska Policji

Ziemia Leszczyńska znalazła się w granicach Rzeczpospolitej z dniem 17 stycznia 1920 r. Barwną relację z tych uroczystości przedstawił T. Kopczyński w swoich wspomnieniach W pierwszą rocznicę oswobodzenia ziemi leszczyńskiej (17 stycznia 1921 r.)

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz