Leszczyńskie Centrum Biznesu


Adres: ul. Geodetów 1
Strona internetowa: www.lcb.leszno.pl

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Leszno. O jego utworzeniu postanowiła Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/459/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Decyzja ta była rezultatem konsekwentnej polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W dniu 26 lutego 2009 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej IDEA.

Leszczyńskie Centrum Biznesu

Misją LCB Sp. z o.o. jest stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji wiodącego centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność i innowacyjność istniejących przedsiębiorstw. Głównym celem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Przedmiotem działania Spółki jest działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna i wydawnicza na rzecz samorządu terytorialnego, a także inna działalność ważna dla rozwoju miasta. Zgodnie z zapisami w umowie Spółki wypracowany zysk jest w całości przeznaczony na cele statutowe.

0 komentarzy

Wyślij komentarz