III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego


Adres: plac Tadeusz Kościuszki 5
Strona internetowa: www.3loleszno.eu

Historia III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie ma dość krótką historię w porównaniu do budynku, w którym się znajduje. Jego korzenie sięgają do XIX w. Budynek został oddany do użytku publicznego w 1882 r. Od razu stał się siedzibą pruskiego gimnazjum, przeniesionego z Pałacu Sułkowskich. W 1889 r. gimnazjum z okazji 350 lecia otrzymało nazwę Królewskiego Gimnazjum im. Jana Amosa Komeńskiego. Szkoła ta funkcjonowała tu do 1920 roku.

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Po odzyskaniu niepodległości dawne niemieckie gimnazjum zostaje przejęte przez polskie władze oświatowe i przekształcone w Klasyczne Gimnazjum Męskie im. Jana Amosa Komeńskiego, natomiast uczniowie niemieccy przeszli do utworzonego Niemieckiego Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. J. Kanta, finansowanego przez Niemiecki Związek Szkolny. Po reformie szkolnictwa, w 1932 roku przekształcono polskie gimnazjum w czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Przy pl. Kościuszki mieściło się ono do 1937 roku. W tymże roku przeniesione zostało do gmachu zajmowanego obecnie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Kurpińskiego. Ze względu na trudne warunki lokalowe z ul. Narutowicza (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2) przeniesiono w tym samym roku do budynku szkoły Żeńskie Gimnazjum. W czasie drugiej wojny światowej zamknięte zostały polskie szkoły. W budynku przy Schlossplatz znalazł miejsce punkt prześwietleń przeciwgruźliczych dla osób wysyłanych do Niemiec do przymusowej pracy i niemiecka szkoła zawodowa.

Po wyzwoleniu Leszna przez wojska rosyjskie 31 stycznia 1945 roku budynek przejęły polskie władze oświatowe. Postanowiono, że budynek będzie ponownie przeznaczony na potrzeby oświaty. W nowym roku szkolnym rozpoczęło ponowne swoją działalność żeńskie gimnazjum i liceum im. M. Konopnickiej. Szkoły te znajdowały się tutaj do 1950 roku.

W latach 1950 -1970 budynek był siedzibą Technikum Handlowego (Ekonomicznego). Lata 1970-1984 to okres, w którym w murach naszej szkoły mieściło się II Liceum Ogólnokształcące. W 1975 roku uruchomiono klasy Studium Wychowania Przedszkolnego.

W 1978 roku w wyniku połączenia szkół powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Od 1984 roku budynek zajmuje Studium Nauczycielskie, a II Liceum Ogólnokształcące przenosi się do budynku przy ul. Prusa. W 1991 roku następuje zmiana nazwy, powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych, a w nim pierwsze klasy III Liceum Ogólnokształcącego i odziały Kolegium Nauczycielskiego. W 1993 roku następuje rozdział szkół. Od 1995 roku, po likwidacji Kolegium Nauczycielskiego, budynek zajmuje III Liceum Ogólnokształcące i NKJO.

0 komentarzy

Wyślij komentarz