Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego


Adres: Aleje Jana Pawła II 10
Strona internetowa: www.sp7.leszno.net

Historia szkoły związana jest z dwoma szkołami podstawowymi, SP 4 oraz SP 7. 1 października 1947 r. SP nr 4 otrzymała własny budynek przy ulicy Cmentarnej (obecnie Aleje Jana Pawła II). 10 października 1947 r. rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 7. Szkoła Podstawowa nr 4 mieściła się w obecnym budynku B, natomiast „Siódemka” w obecnym budynku A. Szkoły te prowadziły odrębną działalność do 1977/78 roku. W tym roku placówki połączono w jedną Szkołę Podstawową nr 7 imienia Ludowego Wojska Polskiego.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego

Budynki szkolne zbudowano w 1925 roku. Przed wojną były tu koszary, w których zakwaterowana była część 55 Pułku Piechoty, batalion lub baon, w tym jedna kompania karabinów maszynowych oraz dwie kompanie strzeleckie.
W czasie okupacji szkołę zamienioną w koszary zajmowało wojsko niemieckie, a pod koniec wojny umieszczono tu zbuntowanych żołnierzy niemieckich. Sale /obecne klasy/ przekształcone były w cele więzienne

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Historia Szkoły – najważniejsze wydarzenia:
Szkoła Podstawowa nr 4
– 10 października 1968 roku – uroczystość nadania szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 7
– 17 października 1970 roku – uroczystość nadania szkole imienia Obrońców Westerplatte. Nad wejściem głównym do szkoły od strony alei Jana Pawła II znajduje się płaskorzeźba, przedstawiająca fragmenty walk na Westerplatte. Płaskorzeźbę wykonał nauczyciel ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 7 Pan Władysław Piosicki w ramach przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia.
– maj 1965 r.- zawiązał się przy szkołach nr 4 i nr 7 Społeczny Komitet Budowy Sal Gimnastycznych. Celem komitetu było zgromadzenie funduszy na budowę w czynie społecznym sal gimnastycznych.
– 13 października 1978 roku nastąpiło oddanie nowej Sali /obecna sala gimnastyczna – budynek B/ Od pomysłu do oddania Sali gimnastycznej upłynęły 23 lata.
– rok szkolny 1982/1983 – naukę rozpoczyna rekordowa ilość 1964 uczniów.

0 komentarzy

Wyślij komentarz