Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne


Adres: Narutowicza 69, 64-100 Leszno
Strona internetowa: 

Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie inicjatyw kulturalnych, organizowanie konkursów, festiwali, konferencji, spotkań literackich, muzycznych, wystaw plastyki, fotografii, warsztatów i konsultacji artystycznych, plenerów, obozów, rajdów

Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne

Inspirowanie i rozwijanie oraz koordynowanie działalności społecznej, w tym zwłaszcza działalności kulturalno – oświatowej, artystycznej i naukowo – badawczej w miastach, wsiach i zakładach pracy województwa. Krzewienie wiedzy o województwie leszczyńskim. Udział w pracach nad ustaleniem kierunków oraz metod działalności kulturalnej w województwie. Popieranie rozwoju i popularyzowanie dorobku kulturalnego województwa. Aktywizowanie twórczości artystycznej i naukowej związanej z regionem.