Klub Rotary w Lesznie


Adres: Ul. Raczyńskiego 8, 64-100 Leszno
Strona internetowa: 

Zrzeszenie ludzi różnych zawodów i specjalności, gotowych realizować idee służby dla społeczeństwa oraz praworządne postępowanie, bezinteresowną pomoc, wzajemną osobistą znajomość i akceptację, prezentowanie wysokich etyczno- moralnych wymagań w życiu zawodowym i prywatnym, dążenie do doskonalenia w zawodzie jako środka służby społecznej, szerzenie międzynarodowego zrozumienia, dobrej woli i pokoju poprzez ogólnoświatowe koleżeństwo oraz służbę dla społeczeństwa.

Klub Rotary w Lesznie