Klub Inteligencji Katolickiej


Adres: Pl. Metziga 19, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.krzyz.leszno.pl

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.:  organizowanie Leszczyńskich Dni Kultury Chrześcijańskich;  współdziałanie z parafiami leszczyńskimi oraz działającymi stowarzyszeniami katolickimi;  organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin potrzebujących;  utrzymanie bieżących kontaktów z władzami organów państwowych i samorządowych oraz z różnymi instytucjami;  prowadzenie „Katolickiego telefonu zaufania”;  współudział w prowadzeniu „Punktu wydawania posiłków BETANIA”;  prowadzenie w Radiu „ELKA” audycji pt. „Kwadrans Katolicki”;

Klub Inteligencji Katolickiej

 coroczny udział w organizowaniu Wigilii z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych;  kształtowanie i pogłębianie świadomości religijnej i narodowej, poczucia odpowiedzialności za rozwój Kościoła Katolickiego, Narodu i Państwa Polskiego;  kształtowanie osobowości i wychowanie człowieka w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz w oparciu o najlepsze tradycje kultury narodu polskiego;  niesienie pomocy duchowej i materialnej chorym, starcom, niepełnosprawnym i wielodzietnym rodzinom;  zwalczanie przyczyn patologii społecznej;  działalność w zakresie tworzenia, pogłębiania o szerzenia kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i obyczajowej.