Fundacja „Ratujmy Zabytki Drewniane”


Adres: Ul. Jana Dekana 8, 64-100 Leszno
Strona internetowa: zabytkowe-wiatraki.pl/index.php/fundacja/

Statusowymi zadaniami fundacji są następujące działania: pozyskiwanie od sponsorów środków finansowych na renowację i ochronę istniejących obiektów drewnianych, inspirowanie środowisk lokalnych do działań mających na celu promocję i ochronę obiektów drewnianych, przedstawianie właściwym organom administracji publicznej i terytorialnej, wniosków związanych z istniejącymi obiektami drewnianymi…

Fundacja "Ratujmy Zabytki Drewniane"

  • składanie projektów do programów pozwalających na pozyskanie środków finansowych na realizację celów Fundacji,
  • współpraca z mediami w celu propagowania celów Fundacji,
  • współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których cele zbliżone są do celów Fundacji,
  • występowanie z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których cele zbliżone są do celów Fundacji.