Fundacja Jesienny Uśmiech


Adres: Ul. Henryka Sienkiewicza 9, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.jesiennyusmiech.pl

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  działalność charytatywna

Fundacja Jesienny Uśmiech

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  udzielanie pomocy w każdym wymiarze osobom starszym;  udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
KONTAKT