Fundacja Delhan Uśmiech w Barwach Tęczy


Adres: ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/FundacjaDELHAN/

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia;  wspieranie inicjatyw społecznych;  pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;  działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;  organizowanie prac społecznych na rzecz instytucji Stowarzyszenia.

Fundacja Delhan Uśmiech w Barwach Tęczy