Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny


Adres: Ul. Paderewskiego 8, 64-100 Leszno

Strona internetowa: 

Dom Dziecka w Lesznie został powołany przez abp. Stanisława Gądeckiego  21 września 2009 r., a funkcjonuje od 22 października 2009 r. Jest to placówka przeznaczona dla 14 dzieci  w wieku od 3. do 18. roku życia. Celem Domu jest przyjmowanie dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny biologicznej, skierowanych przez właściwy do miejsca zamieszkania MOPR lub PCPR, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.

Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny, ul. Paderewskiego 8, 64-100 Leszno

Dom Dziecka organizuje w zależności od potrzeb wychowanków, zajęcia: wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Rekompensują brak wychowania w rodzinie i przygotowują do życia społecznego. Praca z rodziną dziecka i podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej to również statutowe zadanie placówki. Wychowankowie, oprócz normalnych obowiązków szkolnych, mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach organizowanych w placówce i rozwijać zainteresowania.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra – wychowawcy, pomocnicy wychowawców, psycholog, pedagog, pracownik socjalny. Nad całością czuwa siostra dyrektor.