Centrum Integracji Społecznej


Adres: Al. Jana Pawła II 15A, 64-100 Leszno
Strona internetowa: cisleszno.blogspot.com

CELEM CENTRUM JEST M.IN.:  reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie, szczególnie mieszkańców Miasta Leszna,  wyrównywanie szans na rynku pracy,  przeciwdziałanie marginalizacji grup wykluczonych społecznie.  prowadzone warsztaty: remontowo-budowlane, ogrodniczo-porządkowe, rękodzieła, administracyjny z małą poligrafią, opieki nad osobą zależną

Centrum Integracji Społecznej