Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.A. Komeńskiego


Adres: ul. Józefa Poniatowskiego 2
Strona internetowa: www.zse.leszno.pl

W 1912 r. władze miasta Leszna powołały do życia szkołę zawodową o nazwie Handels und Gewerbesschule (Szkoła Handlowa i Rzemieślnicza). Od tej właśnie szkoły zaczyna się rodowód ZSE. Mieściła się ona w gmachu obecnego Gimnazjum nr 1 w Lesznie. W 1920 r. władze polskie przejęły szkołę i nadały jej nazwę Państwowej Szkoły Przemysłowo – Handlowej. W 1925 roku szkołę zaszczycił wizytą prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Wojciechowski.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.A. Komeńskiego

Nadanie szkole im. Jana Amosa Komeńskiego oraz sztandaru miało miejsce 15 kwietnia 1972 roku.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz