Wydziały Urzędu Miasta na Poniatowskiego


Adres: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11
Strona internetowa: www.leszno.pl

Wydziały UM przy ul. Poniatowskiego w Lesznie: 1. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 2.Biuro ds. Uzależnień 3. Biuro Projektów Współfinansowanych, 4.Biuro Strefy Płatnego Parkowania, 5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydziały Urzędu Miasta na Poniatowskiego

Biuro Strefy Płatnego Parkowania: – prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń do poboru opłat, kontrola płatnych
parkingów, sprzedaż kart parkingowych, prowadzenie ewidencji dochodów, przygotowywanie
dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzenie korespondencji sprawozdawczości w
zakresie działalności BSPP.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Biuro Projektów Współfinansowanych:

– Wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i określenie – we współpracy z właściwymi
komórkami organizacyjnymi Urzędu – możliwości i potrzeb aplikowania o środki z
poszczególnych Programów, Przygotowanie i realizowanie Projektów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych, Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie
przygotowywanych dokumentów i realizacji Projektów Sporządzanie raportów z postępu
realizacji Projektów dla Prezydenta Miasta, 5. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych na
temat Projektów realizowanych przez BPW.

0 komentarzy

Wyślij komentarz