Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza


Adres: ul. Gabriela Narutowicza 57
Strona internetowa: www.sp2.leszno.pl

Najstarszy zapis mówi, iż orzeczeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 1932 roku została ona podzielona na dwie części, a kierownikiem został p. Maksymilian Łodziński. Mieściła się w dwóch budynkach przy Placu doktora Metziga, a uczęszczało do niej 685 uczniów, których uczyło 12 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza

Podczas drugiej wojny światowej w tych murach mieściła się szkoła niemiecka, a jej działalność opisano w Kronice w języku niemieckim. Po ponad pięcioletniej niewoli 18 marca 1945 roku powstały dwie nowe placówki: męska i żeńska, do których uczęszczało 785 uczniów. Kierownikiem Szkoły Powszechnej Żeńskiej nr 2 w Lesznie był pan Łodziński. Liczyła ona 15 oddziałów a grono nauczycielskie stanowiło 15 osób. W latach 60-tych kierował nią pan Leon Patalas, a życie szkolne toczyło się w ramach działań Samorządu Szkolnego, Towarzystwa odbudowy Stolicy, Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża i Szkolnej Kasy Oszczędności.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

W latach 70-tych z inicjatywy dyrektora szkoły pana Stanisława Poprawskiego rozpoczęto pracę w celu nadania imienia. 17 lutego 1971 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało jej nazwę „Obrońców Polskiego Morza”. W związku z tym Kierownictwo szkoły zwróciło się do Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni z prośbą o przydzielenie opiekuna, którym została w dniu 7 czerwca 1971 roku Jednostka Wojskowa 3854 w Świnoujściu.

Pierwszym przedstawicielem Jednostki Wojskowej, który przybył do Leszna, w celu omówienia prac związanych z nadaniem imienia, był komandor podporucznik Tadeusz Wielebnowski. Rok 1972 to okres intensywnych prac przygotowawczych do uroczystego nadania naszej szkole imienia. 1 maja stanął przed nią pomnik wykonany przez mistrza murarskiego pana Wawrzyniaka, a odlew tablicy mosiężnej z napisem „Obrońców Polskiego Morza” wykonał zakład opiekuńczy Leszczyńska Fabryka Pomp.

9 maja 1972 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia, połączona z odsłonięciem pomnika. Oto jak przedstawił to wydarzenie obecny uczeń naszej szkoły:

„Kiedyś pani od historii usiadła w ławce przed nami i opowiedziała nam historię związaną z marynarzami. Jak bronili polskiej ziemi przed różnymi najeźdźcami. Wtem dodała, że przed szkołą pomnik stoi murowany, tytuł w hołdzie marynarzom naszej szkole jest dawany. Jako pewną ciekawostkę to od siebie dodam jeszcze, że Mój dziadek go postawił, chcecie wierzcie lub nie wierzcie”.

Podczas tej uroczystości, gości zgromadzonych przed pomnikiem szkoły powitał dyrektor szkoły pan Stanisław Poprawski, zarys historii przedstawiła zastępca dyrektora pani Irena Krzyżostaniak, a akt nadania imienia „Obrońców Polskiego Morza” odczytał inspektor szkolny pan Fularz. Odsłonięcie pomnika „Obrońców Polskiego Morza” poprzedziło odczytanie aktu erekcyjnego przez przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego pana Brylskiego. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów naszej szkoły, co stało się tradycją naszej szkoły po dzień dzisiejszy. Uczniowie przyrzekali brać wzór z bohaterskiej postawy polskich marynarzy, zdobywać rzetelną wiedzę, bronić honoru szkoły i godnie ją reprezentować. Honorowy gość uroczysty – komandor Wielebnowski złożył na ręce dyrektora szkoły bandery wojenne polskich okrętów. Sztandar został ufundowany przez zakład opiekuńczy Fabrykę Pomp w Lesznie. Wręczenie sztandaru było wielkim przeżyciem dla całej społeczności szkolnej. 9 maja 1973 roku w obecności Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej z Leszna oraz Orkiestry Marynarki Wojennej ze Świnoujścia przed pomnikiem szkoły odbyła się uroczystość przekazania na ręce dyrektora pana Stanisława Poprawskiego, sztandaru. Honorowym gościem tej uroczystości był dowódca Jednostki Marynarki Wojennej ze Świnoujścia komandor Gorzkiewicz. W kolejnych latach szkoła utrzymywała ścisły kontakt z tą jednostką, a najważniejsze elementy tej współpracy to częste wizyty marynarzy z okazji różnych uroczystości oraz odwiedziny wyróżniających się uczniów w Świnoujściu.

Od 1974 roku funkcję dyrektora pełniła pani Irena Krzyżostaniak, która godnie pielęgnowała tradycję tej placówki. W dowód uznania Jednostka Wojskowa ze Świnoujścia wręczyła naszej szkole medal 30-stolecia Marynarki Wojennej oraz medal Za Zasługi Dla Marynarki Wojennej. Zostały one wmurowane we frontową ścianę budynku w roku 1976, a ceremonię tę uatrakcyjnił występ zespołu estradowego Marynarki Wojennej „PILERSI”.

Do tradycji szkoły należy coroczne organizowanie Miejskiego Konkursu Marynistycznego, który ma na celu propagowanie wśród uczniów leszczyńskich szkół podstawowych tematyki morskiej.
W latach 80-tych pod kierownictwem pana dyrektora Mariana Małeckiego prowadzono rozbudowę naszej placówki. Działania Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, w osobach: pana Tomasz Żurka, pana Franciszka Halca oraz pana Leona Żukowskiego doprowadziły do oddania w dniu 1 września 1988 roku nowej części budynku, w której zmieściło się 11 pracowni przedmiotowych z zapleczami, aula, świetlica, stołówka, kuchnia i gabinety lekarskie.

Dyrektor szkoły pan Jerzy Piwoński zmienił formę obchodów Święta Patrona, rozszerzając je o drugi dzień, w którym odbywały się zajęcia rekreacyjno – sportowe dla całych rodzin. Zwyczaj ten jest kontynuowany po dzień dzisiejszy.

W latach 90-tych kolejnym dyrektorem naszej szkoły została pani Halina Hejwosz. Podobnie jak jej poprzednicy starała się pielęgnować chlubnie tradycje Szkoły Podstawowej nr2 w Lesznie, aby uczniowie byli dumni ze swego patrona – Obrońców Polskiego Morza.

0 komentarzy

Wyślij komentarz