Spółdzielnia Socjalna „Kuba-Bart”


Adres: Ul. Jana Styki 4, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.spoldzielnie.org

Spółdzielnia Socjalna „Kuba-Bart” została powołana, by połączyć siły osób bezrobotnych z Leszna i okolic, które doświadczyły marginalizacji na rynku pracy z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, leczenia uzależnień. Spółdzielnia prowadzi również świetlicę socjoterapeutyczną „Klub Małego Odkrywcy” przy ulicy J. Okrzei 27, do której uczęszczają najbardziej potrzebujące dzieci z Leszna.

Spółdzielnia Socjalna „Kuba-Bart”