Rzeźba „Leżąca”


Adres: Park im. Jana Johnstona
Strona internetowa: 

Rzeźba „Leżąca” powstała w 1978 r. Autorem rzeźby plenerowej jest Benedykt Kasznia.

Rzeźba "Leżąca"

Projekty rzeźb o różnych formach przestrzennych powstały w 1976 r. na plenerze rzeźbiarskim zorganizowanym przez ówczesne leszczyńskie instytucje: Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Dom Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych oraz władze miasta.
Rzeźba w przestrzeni publicznej miała podkreślać rangę miasta oraz wzbogacić wizerunek o sztukę współczesną.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

W plenerze wzięło udział 17 artystów plastyków, wśród nich wybitni polscy twórcy. Zaproszeni artyści mieli wykonać projekty rzeźb plenerowych przeznaczonych dla terenów zielonych oraz małej architektury miasta Leszna – stolicy nowo powstałego województwa leszczyńskiego. Funkcję komisarza tej licznej grupy twórców pełnił artysta rzeźbiarz Jerzy Sobociński.

0 komentarzy

Wyślij komentarz