ROD Leszczynko


Adres: Ul. Tama Kolejowa 1, 64-100 Leszno (Wejście od ul. Dożynkowej)
Strona internetowa: www.facebook.com/pg/rodleszczynko/about/

Historia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Leszczynko” rozpoczyna się w 1954 roku przydzieleniem ziemi o powierzchni 13,78 hektara dla 364 użytkowników działek. Pierwszą zaplanowaną pracą było ogrodzenie terenu siatką oraz założenie sieci wodociągowej. W tym czasie Ogród istniał jako Pracowniczy Ogród Działkowy im. Juliana Marchlewskiego. W kolejnych latach Ogród był systematycznie modernizowany.

ROD Leszczynko

W 1965 roku na terenie Ogrodu postawiono świetlicę z autobusu PKS. Z inicjatywy ówczesnego Prezesa Floriana Świtalskiego w 1972 roku wybudowano linię elektryczną do placu zabaw o długości 450 metrów, zainstalowano światło w świetlicy, magazynie oraz oświetlono plac zabaw. W latach 1972-73 wybudowano 60 nowych altan. Przez cały okres trwało poprawianie estetyki Ogrodu , zakładano nowe ogrodzenia i malowano altany. 30 grudnia 1977 decyzją Prezydenta Miasta Leszna przydzielono 4,32 hektara na powiększenie terenu Ogrodu. Na tym obszarze utworzono 125 nowych działek.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Obecnie Ogród obejmuje obszar 18,01 hektara i posiada 502 działki. W 1983 roku wybudowano budynek administracyjno- socjalny, w którym założono instalację wodno -kanalizacyjną oraz elektryczną.

W roku 1997 rozpoczęto wymianę sieci wodociągowej o długości 1770 metrów. Z biegiem lat zmieniał się charakter działek, obecnie następuje rezygnacja z upraw warzyw na rzecz przekształceń działek na tereny zielone o charakterze rekreacyjnym. Przykładem pełnej zaangażowania pracy na rzecz Ogrodu może być praca pełniącej od 1968 roku funkcję skarbnika Pani Haliny DOMICHOWSKIEJ.
W czasie kadencji Prezesa Jerzego Runowskiego, w 1991 roku Uchwałą Zarządu zmieniono nazwę Ogrodu z Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Juliana Marchlewskiego na Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczynko”.

Zarząd, któremu w 2006 roku powierzono zarządzanie Ogrodem, a którego prezesem został Henryk GAWŁOWSKI może pochwalić się doprowadzeniem energii elektrycznej do wszystkich działek. Przedsięwzięcie to wymagało wielu przymiarek, rozeznania potrzeb i możliwości, ale zakończyło się sukcesem, a do jego sfinalizowania przyczyniło się także zaangażowanie wszystkich działkowców.
Obecnie Ogród posiada dobrą infrastrukturę techniczną: sieć wodociągową , energetyczną, drogi i alejki do każdej działki, dom działkowca z pomieszczeniami biurowymi, salą obrad, kuchnią i WC, magazyn gospodarczy oraz plac rekreacyjno – zabawowy, na którego terenie z inicjatywy obecnego Zarządu powstało boisko do piłki plażowej oraz stoły do gry w szachy i tenisa stołowego.