Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa


Adres: ul. 55 pułku Piechoty 34
Strona internetowa: www.riph.pl

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie została powołana na zebraniu założycielskim w dniu 30 października 1991 r. pod nazwą Leszczyńska Izba Gospodarcza. Listę członków założycieli podpisali przedstawiciele 86 podmiotów gospodarczych z terenu byłego województwa leszczyńskiego. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r (DZ.U., poz. 195). Jako instytucja otoczenia biznesu, oferuje przedstawicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw swoje usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Lesznie, podejmuje działania na rzecz lokalnego środowiska biznesu. Priorytetowym celem działania Izby jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.

W marcu 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadał Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Lesznie Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Zakres usług jest odpowiedzią na ciągle zmieniające się zapotrzebowanie firm i obejmuje m.in. prawno – administracyjne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego, aktualizowanie informacji o nowych regulacjach prawnych, czy aktualizowanie bazy kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami. RIPH w Lesznie oferuje szereg działań dla przedsiębiorców, które współfinansuje ze środków publicznych.

0 komentarzy

Wyślij komentarz