„Razem z Nami”


Adres: Al. Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno
Strona internetowa: archiwum

Leszczyńskie Stowarzyszenie „RAZEM Z NAMI” Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną powstało w Lesznie w roku 2007 z inicjatywy ludzi zapalonych do niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie. Stowarzyszenie funkcjonuje przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie.

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Razem z Nami” na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

Cele Stowarzyszenia:
prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności na rzecz rozwoju, samorealizacji i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
doposażanie placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne,
propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
organizowanie spotkań kongresów i konferencji poruszających problemy osób z obniżona normą intelektualną,
tworzenie i realizowanie programów wychowawczo – edukacyjnych spójnych z celami Stowarzyszenia,
prowadzenie działalności naukowo badawczej, doradczej, szkoleniowej w zakresie celów Stowarzyszenia,
współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.