Państwowa Straż Pożarna


Adres: ul. Okrężna 19
Strona internetowa: www.lesznopsp.wlkp.pl

Państwowa Straż Pożarna, PSP (przed rokiem 1991 Zawodowa Straż Pożarna, ZSP) – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec ministra właściwego ds. wewnętrznych. Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991.

Państwowa Straż Pożarna

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz