Międzyszkolny Ośrodek Sportowy


Adres: Aleje Jana Pawła II 10
Strona internetowa: www.mos-leszno.weebly.com

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie kontynuuje wieloletnią działalność sportową w środowisku szkolnym Leszna prowadzoną od roku 1994 r. w ramach Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Jako placówka samodzielna MOS w Lesznie funkcjonuje od 1 maja 1994 na podstawie aktu założycielskiego nr 3/94 Kuratora Oświaty w Lesznie z dnia 29.04.1994 r. jako publiczna bezobwodowa placówka oświatowo-wychowawcza.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Od 1 stycznia 1997 r. aneksem Wojewody Leszczyńskiego z dnia 12 listopada 1996 r. placówka stała się jednostką budżetową dotowaną z budżetu państwa, obsługiwaną finansowo – księgowo przez Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji w Lesznie. Po reformie administracji publicznej tj. z dniem 1 stycznia 1999 r. MOS jest prowadzony przez Miasto Leszno. MOS współpracuje ze szkołami wszystkich typów oraz PWSZ w Lesznie – sędziowie wolontariusze.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Celem funkcjonowania MOS-u jest:Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Stwarzanie wychowankom warunków do uczestnictwa i rozwijania zainteresowań o charakterze sportowym.

W Ośrodku na dzień dzisiejszy działają sekcje (10 pracowni – 65 grup):
koszykówka (SP, SPG) – 4 grupy
siatkówka (SP, SPG) – 9 grup
warcaby (SP, G) – 2 grupy
piłka ręczna (SP, G) – 3 grupy
piłki nożna (SP, G, SPG) – 5 grup
tenis stołowy (SP, G, SPG) – 4 grupy
lekka atletyka (SPG) – 3 grupy
pływanie (SP) – 35 grup
pływanie synchroniczne (SP, G, SPG) – 4 grupy
W ww. grupach uczestniczy około 1450 uczestników stałych.

Program – Ośrodek realizuje Kalendarz Imprez Sportowych szkół Miasta Leszna w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady. Zgodnie z Kalendarzem organizowane są Mistrzostwa w następujących dyscyplinach: lekka atletyka (indywidualnie, sztafety, czwórbój, biegi przełajowe, biegi na orientację, tenis stołowy, szachy, warcaby, aerobik, pływanie, gry zespołowe (piłka nożna, halowa piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, plażowa piłka siatkowa). Dotyczy to wszystkich trzech typów szkół.
W Mistrzostwach Miasta Leszna we wszystkich dyscyplinach uczestniczy około 3654 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach Kalendarza realizujemy cykl imprez otwartych. Jesteśmy współorganizatorem m. innymi Olimpiada Przedszkolaków, tenis ziemny, tenis stołowy z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostwa w szachach z okazji Dni Leszna, siatkówka dla pracowników oświaty itp.
MOS współpracuje z Uczniowskimi Klubami Sportowymi, Leszczyńskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska”, innymi organizacjami społecznymi (m. innymi Uniwersytet III Wieku, Leszczyńskie Stowarzyszenie Amazonek, Honorowi Dawcy Krwi, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, WOPR – PWSZ w Lesznie, Świetlica Terapeutyczna „Nazaret”, Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym i inni)

Ośrodek prowadzi także zajęcia nauki pływania dla wszystkich uczniów z klas czwartych leszczyńskich szkół podstawowych.

0 komentarzy

Wyślij komentarz