Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk


Adres: Ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.ltpn.pwsz.edu.pl

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.:
 organizowanie i popieranie rozwoju badań naukowych i życia naukowego na terenie Wielkopolski we wszystkich dziedzinach wiedzy, w szczególności tych, które mają związek z subregionem leszczyńskim. W stosunku do władz i społeczeństwa Towarzystwo reprezentuje leszczyńskie środowisko naukowe, oświatowe i kulturalne, przedstawia jego osiągnięcia i zamierzenia

Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 włączenie do działalności Towarzystwa wybitnych uczonych wywodzących się z regionu leszczyńskiego i nauczycieli akademickich obecnie zaangażowanych w rozwój leszczyńskich szkół wyższych oraz przedstawicieli władz samorządowych, środowisk twórczych, gospodarczych i edukacyjnych;  dążenie do powstania w Lesznie autonomicznego środowiska naukowego;  ścisła współpraca i wspieranie działalności wyższych uczelni działających na terenie Leszna w zakresie zarówno rozwoju własnej kadry naukowej, jak i prowadzenia badań naukowych.
KONTAKT