Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”


Adres: Ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/amazonkaleszno

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne ” Amazonka” powstało z inicjatywy lekarza onkologa Pani Barbary Gacek oraz 16 kobiet po mastektomii, które stanowiły komitet założycielski. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Wojewódzkim Sądzie Rejestrowym 6 czerwca 1994r a Zarząd Stowarzyszenia wpisano do rejestru sądowego 17 lutego 1995r. Od tego czasu Stowarzyszenie działa nieprzerwanie i skupia obecnie ok.100 osób.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.:
 zniesienie barier psychospołecznych i psychofizycznych wynikających z przebytej choroby nowotworowej piersi;  organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do zwalczania i minimalizowania kalectwa i inwalidztwa z przebytej choroby nowotworowej piersi;  popieranie prac naukowych, rehabilitacji;  ochrona i promocja zdrowia;  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;