Leszczyńskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów”


Adres: Ul. Przemysłowa 27, 64-100 Leszno
Strona internetowa: 

Misją Stowarzyszenia jest zmiana obyczajów i zachowań ludzkich poprzez propagowanie postaw abstynenckich, a w szczególności marginalizacji pijaństwa. Wspieranie ubogich i bezrobotnych. Prowadzone działania: Udostępnienie i utworzenie stanowisk pracy. Organizowanie imprez, obozów terapeutycznych. Prowadzenie Stowarzyszenia LS „KA” inne.

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów”

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca