Leszczyńskie Stowarzyszenie im. Fryderyka Chopina


Adres: Ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.chormiejskichopin.leszno.pl

Celem stowarzyszenia jest m.in. wspieranie działalności artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego „Chopin” poprzez: popularyzację działalności Chóru; pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na działalność statutową; organizowanie spotkań okolicznościowych dla przyjaciół oraz byłych członków Chóru.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina

Celem stowarzyszenia jest także:

 kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej;

 promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego Stowarzyszenia;

 reprezentowanie i promocja Miasta i Powiatu w kraju i za granicą;

 działania na rzecz nauki, edukacji muzycznej;

 prowadzenie działalności naukowej na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;

 krzewienie idei zbiorowego śpiewania, wszelkiego rodzaju działalność społeczna i charytatywna na rzecz chorych i niepełnosprawnych byłych członków chóru;

 organizacja koncertów, spotkań, imprez muzycznych i rozrywkowych, konkursów i festiwali, wspólnych plenerów i warsztatów z pozostałymi grupami artystycznymi m.in. dla mieszkańców miasta Leszna;

 wydawnictwo materiałów reklamowych, broszur, publikacji muzycznych oraz biuletynów.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz