Kościół Ewangelicko – Augsburski


Adres: ul. Ignacego Padewskiego 11
Strona internetowa: www.luteranie.pl

Kościół Ewangelicko – Augsburski został założony w 1926. Należy do diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie – do Wyznania Augsburskiego.

Kościół Ewangelicko - Augsburski

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra 31 października 1517r. w Wittenberdze, kiedy to na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
sola Scriptura – jedynie Pismo; solus Christus – jedynie Chrystus; solum Verbum – jedynie Słowo, sola gratia i sola fide – jedynie łaska i jedynie wiarą.

Parafia leszczyńska nawiązuje do historii zboru braci czeskich, którzy przybyli do Leszna z ojczyzny w połowie XVI w., tworząc parafię św. Jana (pierwszy duchowny wzmiankowany w 1555) i podczas wojny trzydziestoletniej w XVII w., oraz zboru luterańskiego Świętego Krzyża, założonego przez uchodźców religijnych z Góry na Śląsku (1628-1629). Od początku XVII w. bracia czescy oprócz nabożeństw w języku niemieckim i czeskim, odprawiali też nabożeństwa polskie (pierwszym kaznodzieją polskim był Jan Musonius). Od XVIII w. język polski w liturgii był już używany rzadziej, głównie dla okolicznej polskiej szlachty, jednak czynności kościelne w reformowanej parafii św. Jana przetrwały w ograniczonym zakresie aż do I wojny światowej. Z Lesznem były związane postacie znanych w kraju duchownych, m.in. księży Bogusława Kasjusza, Jana T. Wojdę, Karola Diehla i świeckich, jak dr Jerzy Chrystian Arnold czy Gustaw Potworowski. Oprócz dwóch wspomnianych parafii, w 1855 powstał niewielki zbór staroluterański.

Po powrocie Leszna do Polski po I wojnie światowej, ponownie się pojawili w większej liczbie ewangelicy-Polacy, przeważnie luteranie. Pierwsze nabożeństwo odprawił dla nich ks. Gustaw Manitius z Poznania w kaplicy staroluterskiej przy ul. Paderewskiego, która do dziś pozostaje miejscem nabożeństw leszczyńskich ewangelików. 6 marca 1926 odbyło się zebranie organizacyjne polskiego zboru liczącego z czasem kilkadziesiąt osób, który stał się filiałem parafii poznańskiej. Wśród osób aktywnych w okresie międzywojennym byli m.in. Teodor Betting, właściciel fabryki fortepianów w Lesznie, Artur Ecke, właściciel fabryki fortepianów w Rawiczu, inżynier PKP Tadeusz Fijałkiewicz i dr Edmund Moenke, lekarz pediatra (zamordowany w Katyniu). W latach 30. polskie nabożeństwa odprawiano również co pewien czas w zakrystii kościoła ewangelickiego w Rawiczu. Podczas okupacji hitlerowskiej dalsze istnienie polskiej placówki kościelnej nie było możliwe.

Po wojnie, pierwsze nabożeństwo w miejscowej kaplicy odprawił 27 października 1946 ks. Karol Świtalski z Poznania, który też zorganizował nauczanie religii. Parokrotnie w następnych latach odbywała się konfirmacja. Zborem w Lesznie opiekowali się kolejni duszpasterze z Poznania, m.in. ks. Włodzimierz Missol, Jan Walter i Tadeusz Raszyk.

W latach 2000-2006 miejscowym wikariuszem był ks. Sławomir Janusz Sikora, początkowo jeszcze jako student teologii, od 26 grudnia 2002 jako ordynowany duchowny. 26 maja 2001 Konsystorz podjął uchwałę o przekształceniu zboru w samodzielną parafię, której administratorem pozostał ks. Tadeusz Raszyk. Decyzję tę wcielono w życie podczas uroczystego nabożeństwa 13 stycznia 2002, z udziałem ks. bpa Janusza Jaguckiego i ks. bpa Michała Warczyńskiego, który dokonał introdukcji nowo wybranej rady parafialnej. Kolejnym wikariuszem parafii poznańskiej w Lesznie w 2006 r. został ks. Waldemar Gabryś z Hażlacha, wybrany przez wiernych na stanowisko proboszcza i uroczyście wprowadzony w urząd 29 czerwca 2008.

Nabożeństwa odbywają się w kaplicy przy ul. Paderewskiego 11. Jest ona skromną jednonawową budowlą wzniesioną w 1892 według projektu Hermanna Nergera w stylu neogotyku angielskiego. W 2003 kaplicę odnowiono. Obok znajduje się dom parafialny. Parafia posiada filiał w Rawiczu. Parafia ewangelicko-augsburska w Lesznie bierze aktywny udział w życiu miasta i regionu, w inicjatywach charytatywnych i kulturalnych, jest też miejscem spotkań ekumenicznych.
[pl.wikipedia.org]

0 komentarzy

Wyślij komentarz