Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Totus Tuus”


Adres: Ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/FundacjaTotusTuus

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających specjalistycznego leczenia;  promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych;  działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej dzieciom i osobom psychoruchowo niepełnosprawnym;  wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Totus Tuus”