Fundacja Pomocy Chorym na Boreliozę


Adres: Os. Wieniawa 58/3, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/Fundacja-Pomocy-Chorym-Na-Boreliozę

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  wspieranie osób chorujących na boreliozę i zapobieganie jej zachorowaniom;  budowanie w społeczeństwie świadomości zagrożenia wynikającego z chorób przenoszonych przez kleszcze, a w szczególności boreliozy;  udostępnianie chorym informacji, które pomagają w uzyskaniu właściwej diagnozy i skutecznego leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze;

Fundacja Pomocy Chorym na Boreliozę

 pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat chorób przenoszonych przez kleszcze;  tworzenie własnych oraz wspieranie organizacyjne, edukacyjne, informacyjne i finansowe innych programów, projektów i działań w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze, ich profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz życia z chorobą;  współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.