Fundacja Młodzi w Uzależnieniu – Filia Leszno


Adres: Ul. Leszczyńskich 32, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/FundacjaMlodziWuzaleznieniuFiliaLeszno

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  działalność społeczna użyteczna w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich;  działanie na rzecz promocji zdrowia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji.

Fundacja Młodzi w Uzależnieniu – Filia Leszno