Fundacja Centrum Sztuki Integracja


Adres: Ul. Fryderyka Chopina 38, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/Fundacja-Centrum-Sztuki-Integracja

Celami Fundacji jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, a w szczególności wspieranie i promocja twórczości, edukacja i oświata kulturalna, działania na rzecz inicjatyw kulturalnych oraz rehabilitacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych uzdolnionych w kierunkach artystycznych, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Fundacja może prowadzić inną działalność społecznie i gospodarczo użyteczną.

Fundacja Centrum Sztuki Integracja